Actueel

Nieuwsbrief 2 – 2022

april 26, 2022
Onze nieuwsbrief is weer verschenen! Inhoudsopgave 5000ste organische stofbalans uitgerekend! Waterwijzer Natuur Introductie Janus den Toonder Demo mechanische onkruidbescherming voederbieten...
Read More

Bij mais geen mest op gescheurd meerjarig grasland

april 6, 2022
Meststoffen zijn duur. Dat vraagt om scherpe keuzes, waar en hoe zet ik mijn mest in en hoe vul ik...
Read More

Suikerrijke voederbiet terug op het menu

maart 30, 2022
In het tweede deel van de vorige eeuw leek de voederbiet geheel uit het bouwplan te verdwijnen. Maar doordat er...
Read More

24 maart kennisbijeenkomst en afsluiting Innovatie Biodiversiteit Veenkoloniën

maart 21, 2022
Op 24 maart 2022 zal de slotbijeenkomst van het project ‘Samenwerking voor Biodiversiteit Veenkoloniën’ plaatsvinden. Deze bijeenkomst wordt georganiseerd door ANOG en...
Read More

Nieuwsbrief maart 2022

maart 15, 2022
Onze nieuwsbrief is weer verschenen! Inhoudsopgave  Circulaire meststoffen als alternatief voor kunstmeststoffen Biostimulanten in de Nederlandse meststoffenwet Databank Meststoffen NMI...
Read More

Boeren gaan hun kunstmest missen

maart 15, 2022
Door de oorlog in Oekraïne en de hoge tarieven voor aardgas, zijn de kunstmestprijzen ongekend hoog. Dat is reden tot...
Read More

Circulaire meststoffen als alternatief voor kunstmeststoffen

maart 15, 2022
Met het begin van het groeiseizoen merken de boeren direct de impact van de hoge energieprijzen. De prijzen van stikstofkunstmest,...
Read More

De bodem doorgrond

maart 11, 2022
Om de kwaliteit van landbouwbodems te behouden en de bodem zo te beheren dat doelen voor klimaat, biodiversiteit en waterkwaliteit...
Read More

Bemest op z’n Best; omdenken over mest

maart 2, 2022
De overheid zet de komende jaren fors in op het terugdringen van ammoniakemissie. Tegen deze achtergrond is het programma Bemest...
Read More

Databank Meststoffen vernieuwd

februari 28, 2022
VAA Data Works en NMI hebben gezamenlijk een vernieuwde Databank Meststoffen ontwikkeld, een online-applicatie met een groot aantal meststoffen waarvan...
Read More

Actuele T-som

februari 8, 2022
Voor de eerste maaisnede ligt het optimale strooimoment veelal tussen Tsom 350 en 400. Op basis van een groot aantal...
Read More

Met duurzaam bodembeheer naar een gezond watersysteem: bouwstenen voor een integrale bodemstrategie

januari 11, 2022
Intensief landgebruik heeft belangrijke ecosysteemdiensten van de bodem aangetast. Dit is nadelig voor de beschikbaarheid en kwaliteit van grond- en...
Read More

Nieuwe tool: wanneer welke organische stof aanvoeren?

januari 6, 2022
Ondernemers kunnen op meerdere manieren organische stof aanvoeren naar landbouwgronden om de bodemkwaliteit op peil te houden of te verbeteren....
Read More

Plantweerbaarheid tegen ziekten en plagen gebaat bij optimale nutriëntenvoorziening

oktober 25, 2021
Een optimale nutriëntenvoorziening voor de gewasgroei bevordert de weerbaarheid van akkerbouwgewassen tegen zieken en plagen. Bij tekorten aan nutriënten kunnen...
Read More

Nitraatmonitoring vergroot inzicht en bewustwording

oktober 25, 2021
Honderd boeren in Zuid-Nederland gaan de komende drie jaar actief de nitraatvoorraden op hun percelen monitoren. Dit gebeurt onder de...
Read More
Contact NMI

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met NMI