Actueel

Strategische samenwerking NMI met HLB

januari 31, 2020
Eind vorig jaar is het Nutriënten Management Instituut (NMI B.V.) een strategische samenwerking aangegaan met de HLB-groep. Een mooie kans...
Read More

Waardenetwerk presenteert resultaten

januari 29, 2020
In het kader van de subsidie regeling ‘Waardenetwerken’ van de Provincie Limburg heeft NMI 2 jaar 10 melkveehouders in noord...
Read More

Mais en gras: in vruchtwisseling of continuteelt

januari 15, 2020
Tijdens de jaarlijkse themamiddag van de Commissie Bemesting Grasland en Voedergewassen (CBGV) op 6 februari 2020 staan de verschillende aspecten...
Read More

Ontwikkeling KringloopWijzer Bodem

januari 13, 2020
Met de KringloopWijzer Bodem worden aan melkveehouders praktische adviezen gegeven voor verbetering van het bodembeheer. Er is aandacht voor de...
Read More

Maatregelen op de kaart: Kansrijke landbouwmaatregelen per perceel voor schoner grond- en oppervlaktewater

januari 13, 2020
De kwaliteit van het grond- en oppervlaktewater in Nederland is de afgelopen decennia weliswaar verbeterd, maar is op veel plekken...
Read More

Uitnodiging themamiddag: Meer maatwerk met stikstofbemesting en gewasmanagement op melkveebedrijven

januari 6, 2020
In Noord-Limburg is een groep melkveehouders aan de slag in een waardenetwerk met praktische (bewezen) maatregelen om de nitraatuitspoeling te...
Read More

Project helpt melkveehouders nitraatnorm te halen

december 10, 2019
Op de mais- en graslandpercelen van tien Noord-Limburgse melkveehouders zijn de afgelopen twee jaar maatregelen toegepast om de nitraatuitspoeling naar...
Read More

Verslag voederbietendemo

december 1, 2019
Op 22 oktober j.l. heeft het NMI in samenwerking met Agruniek Rijnvallei, New Bussinesses Agrifood en de Nederlandse Jagersvereniging een demomiddag...
Read More

Landbouw Collectief biedt minister Schouten voorstel aan voor stikstofreductie

november 20, 2019
Minder eiwit in het voer, extra weidegang en mest aanlengen met water. Met dat plan wil het Landbouw Collectief de...
Read More

Themamiddag Bemesting Akkerbouw CBAV 2019

november 18, 2019
De Commissie Bemesting Akkerbouw Vollegrondsgroenten (CBAV) organiseert op 28 november 2019 een Themamiddag Bemesting Akkerbouw in de Schakel, Oranjelaan 10 in Nijkerk...
Read More

NMI op tv in programma ‘Nederland Maakt Het’

oktober 20, 2019
Het RTL-Z programma "Nederland Maakt Het' heeft samen met NMI een item gemaakt over het praktijkgerichte onderzoek dat NMI samen...
Read More

Uitnodiging Voederbietendemo’s

oktober 1, 2019
Graag nodigen wij u uit voor een van onze voederbietendemo’s op 2 en/of 22 oktober a..s. Voederbieten in het melkveerantsoen...
Read More

Soil sensors for sustainable soil monitoring in the Netherlands

september 24, 2019
At the Dutch soil summit of 11 September 2019, the Ministry of Agriculture, Nature and Food Quality and Wageningen-UR presented...
Read More

Bodemsensoren

september 1, 2019
Dit is een belangrijke stap voor de bodem en voor Nederland, want bij de realisatie van Nederlandse maatschappelijke opgaven voor...
Read More

Nieuwe rekentool organische stof voor Milieukeurtelers

augustus 4, 2019
Er is een nieuwe rekentool beschikbaar voor de open teelten, waarmee de organische stofbalans kan worden berekend. De tool is...
Read More

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met NMI