Actueel

Minder mest naar maïs voor meer gras

april 16, 2024
Goed maïs telen kan met 30-35 m3 mest per ha, in combinatie met 30-35 kg N per ha in de...
Read More

Nieuwsbrief maart 2024

maart 26, 2024
Onze nieuwsbrief is weer verschenen! Inhoudsopgave: BedrijfsBodemWaterPlan (BBWP) biedt advies en inzicht in milieuprestaties agrariërs in Nederland Hoe verder met...
Read More

Verwerkte mest onder de FPR

maart 26, 2024
Binnenkort wordt het mogelijk om verwerkte mest op de markt te zetten als een EU bemestingsproduct (zoals meststof of bodemverbeteraar)...
Read More

Feedback op Nitraatrichtlijn

maart 26, 2024
De Europese Commissie evalueert de Nitraatrichtlijn en heeft belanghebbenden en burgers uitgenodigd om feedback te geven. De Nitraatrichtlijn is van...
Read More

Hoe verder met ReNure?

maart 26, 2024
Nog steeds is er veel aandacht voor de mogelijke implementatie van ReNure.  Een plan om de ReNure-producten te mogen gebruiken...
Read More

BedrijfsBodemWaterPlan (BBWP) biedt advies en inzicht in milieuprestaties agrariërs in Nederland

maart 25, 2024
Het BedrijfsBodemWaterPlan (BBWP) geeft milieuadvies voor agronomische maatregelen die de bodemgezondheid op veld- en bedrijfsniveau verbeteren en nutriëntenverliezen naar grond-...
Read More

Bemesting niet dè oplossing voor calciumtekort aardappelen

maart 25, 2024
Hoewel het logisch klinkt is calciumbemesting niet nodig om calciumgebrek in aardappelen tegen te gaan, omdat de calciumbeschikbaarheid uit de...
Read More

ManuReSource-conferentie 2024

maart 18, 2024
Ontmoet NMI op de 6e internationale conferentie ManuREsource! Dit evenement wordt 20, 21 en 22 maart in Antwerpen gehouden door...
Read More

Actuele T-som

maart 13, 2024
Voor een maaisnede ligt het optimale moment veelal tussen Tsom 350 en 400 voor een hoge stikstofbenutting. Deze is inmiddels...
Read More

Nieuwsbrief februari 2024

februari 27, 2024
Onze nieuwsbrief is weer verschenen! Inhoudsopgave: Natte percelen noodzaken melkveehouders tot schipperen met drijfmes Elf bodemvragen over de gevolgen van...
Read More

Pilot stikstofbenutting Roerdomptocht

februari 27, 2024
Individueel advies helpt de boer stikstofbenutting te optimaliseren In het project Roerdomptocht wordt samen met agrarisch ondernemers de stikstofbenutting op...
Read More

Elf bodemvragen over de gevolgen van een kletsnatte herfst

februari 27, 2024
Het is overduidelijk dat najaar 2023 akkerbouwers hoofdpijn bezorgde. Maar wat zijn de gevolgen voor 2024? En wat kan je...
Read More

BedrijfsBodemWaterPlan: risico’s inventariseren en advies voor waterkwaliteit

februari 27, 2024
Waterschappen zoeken in samenwerking met telers naar maatregelen die de waterkwaliteit effectief verbeteren. Omdat de beste keuzes in die maatregelen...
Read More

DYNA: Dynamisch Nutriënten Advies

februari 27, 2024
Samen met ZLTO en AgroCares presenteert NMI een nieuwe innovatieve module als uitbreiding van het BedrijfsBodemWaterPlan (BBWP) voor duurzame landbouw:...
Read More

Natte percelen noodzaken melkveehouders tot schipperen met drijfmest

februari 26, 2024
De weersomstandigheden en daarmee de draagkracht van vrijwel al het grasland zijn verre van optimaal voor het toedienen van drijfmest....
Read More
Contact NMI

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met NMI