Actueel

Meststoffen in kringlooplandbouw

september 8, 2020
Bij kringlooplandbouw wordt gestreefd naar een inzet van meststoffen die zoveel mogelijk gebaseerd zijn op herwonnen nutriënten (circulaire meststoffen). Voor...
Read More

Demodag Marcel Michels

september 7, 2020
Woensdag 9 september zal NMI één van de sprekers zijn op de demodag bij Marcel Michels in Hilvarenbeek. Dirk zal...
Read More

Nitraatmetingen op praktijkpercelen

augustus 17, 2020
De uitdaging voor de landbouwsector is het verder terugdringen van de stikstofbelasting van grond- en oppervlaktewater om de waterkwaliteitsnormen te...
Read More

Duurzaam sluiten van kringlopen?

augustus 17, 2020
Circulaire landbouw is volhoudbaar als aan- en afvoer van nutriënten goed op elkaar zijn afgestemd en de bodemkwaliteit wordt gehandhaafd...
Read More

Aandacht voor bemesting levert beter gras in nazomer

juli 14, 2020
Namens de Commissie Bemesting Grasland en Voedergewassen geeft Wim Bussink advies voor de bemesting van de overige snedes gras.
Read More

Een casestudie naar agrarisch maatwerk voor schoon oppervlaktewater

juli 13, 2020
Uit analyse blijkt dat een aanzienlijke inspanning nodig is om de P-belasting vanuit de landbouw te verlagen tot onder de...
Read More

Leve(n)de bodem Brabant

juli 13, 2020
NMI is betrokken bij het project Leve(n)de bodem Brabant waarin zij op 6 demobedrijven op verschillende grondsoorten Nmin metingen uitvoert....
Read More

Vacature projectmanager Bodem en Nutriënten

juni 18, 2020
Binnen NMI is op dit moment een vacature voor een projectmanager Bodem en Nutriënten. Wil je zelfstandig werken in een...
Read More

Krijtsuspensie over uitgereden mest

mei 20, 2020
Op een perceel tussen Rhenen en Wageningen wordt een krijtsuspensie over de mest gespoten om de ammoniak te reduceren. Het...
Read More

Organische stof en gewasopbrengst. Een nieuwe hypothese?

mei 15, 2020
Vandaag werd ik sinds lange tijd blij verrast door een nieuwe studie naar de rol van organische stof in de...
Read More

GrasPlan: Een digitale graslandgebruikskalender

mei 4, 2020
Nutriënten Management Instituut heeft de GrasPlan applicatie ontwikkeld. Dit is een digitale variant van de graslandgebruikskalender. Veel melkveehouders gebruiken een...
Read More

Management voor veehouders belangrijker dan teeltkeuze

april 7, 2020
Met goed management is meer winst te behalen dan met de keuze voor continuteelt of vruchtwisseling. Beide hebben hun plussen...
Read More

Vruchtwisseling geeft bodem veerkracht

maart 30, 2020
Blijvend grasland voldoet aan veel wensen van de nieuwe tijd. Tegelijkertijd staat de continuteelt van mais onder druk en wordt...
Read More

Handreiking betere benutting N-meststoffen

maart 26, 2020
Download hier de door NMI uitgebrachte handreiking voor betere benutting van N-meststoffen    
Read More

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met NMI