Actueel

Boer krijgt met nieuwe tool grip op ecosysteemdiensten

mei 31, 2023
Boerenclub ZLTO, agritechbedrijf AgroCares en adviesbureau NMI ontwikkelen samen een tool die ecosysteemdiensten van de boer inzichtelijk maakt. Dat vormt...
Read More

Waterkwaliteit moet meer maatwerk worden

mei 30, 2023
De waterkwaliteit in Nederland staat onder druk en het landelijke mestbeleid schiet tekort in het verbeteren van de waterkwaliteit. Het...
Read More

HLB helpt boer naar duurzamere bedrijfsvoering

mei 30, 2023
Landbouw in de knel? Dat hoeft niet. Door goede innovaties transformeert de landbouw naar een toekomstbestendige sector. Met tools, technieken...
Read More

Naar een onderbouwd handelingsperspectief voor landbouw en waterkwaliteit

mei 16, 2023
Om de waterkwaliteit te verbeteren is een integrale aanpak nodig met daarnaast per watersysteem maatwerk. Met de huidige kennis en...
Read More

Persbericht: Grootschalig gebruik van herwonnen meststoffen stap dichterbij

mei 10, 2023
Naar aanleiding van het persbericht "Grootschalig gebruik van herwonnen meststoffen stap dichterbij" zijn er een aantal artikelen op internet verschenen...
Read More

Nieuwsbrief mei 2023

mei 8, 2023
Nieuwsbrief nr. 3 - 2023 is verschenen! Inhoudsopgave: Essay over gebieds- en bedrijfsgerichte handelingsperspectieven voor duurzame landbouw Grootschalig gebruik van...
Read More

Grootschalig gebruik van herwonnen meststoffen stap dichterbij

mei 3, 2023
Het vervangen van minerale meststoffen door herwonnen meststoffen is een stap dichterbij gekomen met het pas afgeronde vierjarige Interreg-project Recycling...
Read More

NMI verzorgt nitraatmetingen in de bodem voor Drents project

mei 3, 2023
De Provincie Drenthe zet het project 'Aanpak nitraatuitspoeling grondwaterbeschermingsgebieden Drenthe', begonnen in januari 2020, voort in 2023. Dit jaar, met...
Read More

Nu makkelijk alternatieve meststoffen vergelijken en kiezen op basis van samenstelling!

mei 1, 2023
Databank Meststoffen: wat is er nieuw? Download persbericht Nu makkelijk alternatieve meststoffen vergelijken en kiezen op basis van samenstelling! In...
Read More

Winst te behalen met nitraatmetingen

april 11, 2023
Nitraatuitspoeling is nog steeds een probleem voor de grondwaterkwaliteit, maar zeker ook voor het sluiten van de stikstofkringloop op agrarische...
Read More

Handleiding voederbieten

april 6, 2023
Voederbieten: goed voor koe, boer, milieu en landschap In de handleiding lopen we alle aspecten van teelt en vervoederen van...
Read More

Kalibemesting mais: meestal is de mestgift voldoende

april 3, 2023
Kaliumbemesting van mais is belangrijk voor een goede opbrengst. Meestal is 30-35 m3 mest per hectare, waarmee 150-200 kg K2O...
Read More

SABE-project voederbieten deelt kennis

maart 24, 2023
Het SABE-project ‘Voederbieten, een oud gewas met toekomst’, richt zich op het delen van kennis en ervaring op het gebied...
Read More

Vakmanschap gaat zwaarder wegen bij bemesten grasland

maart 24, 2023
Het verdwijnen van de derogatie betekent voor veel melkveehouders een kleinere beschikbaarheid van dierlijke mest. De derogatie wordt afgebouwd tot...
Read More

Nieuwsbrief maart 2023

maart 21, 2023
Vandaag is onze nieuwsbrief verschenen! Inhoudsopgave: • Grasplan: digitale versie van de graslandgebruikskalender • NMI maakt handleiding voor EU-bemestingsproducte •...
Read More
Contact NMI

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met NMI