Actueel

Databank Meststoffen

juni 15, 2021
De databank meststoffen biedt een mooi overzicht van de eigenschappen van een groot aantal meststoffen die in Nederland op de...
Read More

Vergroening van waterrijke veenweidegebieden

mei 31, 2021
De veenweidegebieden staan voor stevige opgaven op het gebied van bodem, water, klimaat en biodiversiteit. Het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (GLB) kan...
Read More

Nutriëntengehalten in bladeren aanvulling op grondonderzoek

mei 18, 2021
Kritische nutriëntengehalten in de droge stof van de jongst volgroeide bladeren van aardappelen, bieten, uien en granen kunnen de bodemanalyse...
Read More

Afstellen apparatuur en precies werken, goed voor je grasland

mei 10, 2021
Staan de maaier en de strooier goed afgesteld? Weet ik de samenstelling van de dierlijke mest en staat de bemestingsapparatuur...
Read More

Overzicht kritische nutriëntengehalten akkerbouwgewassen opgenomen

mei 10, 2021
NMI en WUR hebben in opdracht van BO Akkerbouw een literatuurstudie uitgevoerd naar kritische nutriëntengehalten in de droge stof van...
Read More

Regeneratieve landbouw, een hype?

mei 10, 2021
Een kritische reflectie Een landbouw die biodiversiteit vergroot, vruchtbare bodems creëert, koolstof opvangt en vasthoudt, vervuiling van water en lucht...
Read More

De Boer 2.0 van de toekomst (4/4)

mei 10, 2021
Het agrarisch bedrijf als integrator van ecosysteemdiensten, de samenvatting De landbouw staat voor een aantal grote uitdagingen. In drie artikelen...
Read More

De Boer 2.0 van de toekomst (3/4)

april 26, 2021
Het agrarisch bedrijf als integrator van ecosysteemdiensten, deel 3 Om als bedrijf ook echt een bijdrage te leveren aan de...
Read More

De Boer 2.0 van de toekomst (2/4)

april 19, 2021
Het ontwerp van een nieuwe Mansholt doctrine? deel 2 Het Nederlandse landbouwsysteem staat anno 2021 meer en meer ter discussie:...
Read More

NMI-nieuwsbrief 2 – 2021

april 14, 2021
Lees hier onze nieuwsbrief van 14 april 2021 Meerjarige effecten van organische stofaanvoer met verschillende reststoffen Leafspot model verder verbeterd...
Read More

Meerjarige effecten van organische stofaanvoer met verschillende reststoffen

april 13, 2021
Een driejarige toepassing van organische reststoffen en bodemverbeteraars leidt bij een zelfde aanvoer van werkzame nutriënten niet tot significante verschillen...
Read More

De Boer 2.0 van de toekomst (1/4)

april 12, 2021
Het agrarisch bedrijf als integrator van ecosysteemdiensten, deel 1 De landbouw staat voor een aantal grote uitdagingen. Voor een groot...
Read More

Effecten van organische reststoffen op bodemgezondheid en bodemvruchtbaarheid

maart 1, 2021
Er is toenemende aandacht voor het gebruik van reststoffen in de landbouw. Deze reststoffen kunnen nuttige effecten hebben op de...
Read More

Actuele T-som

februari 25, 2021
Voor een maaisnede ligt het optimale moment veelal tussen Tsom 350 en 400. Met RE-gras kunt u voor uw situatie...
Read More

NMI in Irish Examiner

februari 24, 2021
Het ReNu2Farm rapport over inzicht in de vraag naar herwonnen nutriënten (zie een vorig nieuwsitem) heeft de Ierse pers gehaald....
Read More
Contact NMI

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met NMI