Actueel

Landbouw Collectief biedt minister Schouten voorstel aan voor stikstofreductie

november 20, 2019
Minder eiwit in het voer, extra weidegang en mest aanlengen met water. Met dat plan wil het Landbouw Collectief de...
Read More

Themamiddag Bemesting Akkerbouw CBAV 2019

november 18, 2019
De Commissie Bemesting Akkerbouw Vollegrondsgroenten (CBAV) organiseert op 28 november 2019 een Themamiddag Bemesting Akkerbouw in de Schakel, Oranjelaan 10 in Nijkerk...
Read More

NMI op tv in programma ‘Nederland Maakt Het’

oktober 20, 2019
Het RTL-Z programma "Nederland Maakt Het' heeft samen met NMI een item gemaakt over het praktijkgerichte onderzoek dat NMI samen...
Read More

Uitnodiging Voederbietendemo’s

oktober 1, 2019
Graag nodigen wij u uit voor een van onze voederbietendemo’s op 2 en/of 22 oktober a..s. Voederbieten in het melkveerantsoen...
Read More

Bodemsensoren

september 1, 2019
Dit is een belangrijke stap voor de bodem en voor Nederland, want bij de realisatie van Nederlandse maatschappelijke opgaven voor...
Read More

Nieuwe rekentool organische stof voor Milieukeurtelers

augustus 4, 2019
Er is een nieuwe rekentool beschikbaar voor de open teelten, waarmee de organische stofbalans kan worden berekend. De tool is...
Read More

Wachten op geschikte bodemtemperatuur voor mesttoediening kost opbrengst!

mei 26, 2019
Elk jaar is de vraag: wanneer bemesten? Voor dierlijke mest geldt: start met bemesten zodra de draagkracht van de grond...
Read More

Organische stof: de moeite waard voor waterbeheer?

mei 4, 2019
Bodemorganische stof staat volop in de belangstelling als een mogelijkheid om effecten van klimaatverandering op het watersysteem te bufferen. Vanuit...
Read More

Voederbieten demo dagen

november 1, 2018
Op 4 en 26 oktober heeft het NMI in samenwerking met Agruniek Rijnvallei, New Bussinesses Agrifood, de Nederlandse Jagersvereniging 2...
Read More

Stikstofgift onnodig in eerste jaar asperge

januari 22, 2018
Het NMI raadt aan om te kiezen voor bodemverbeteraars met veel organische stof en weinig werkzame nutriënten, zoals gft- en...
Read More

Volg T-som voor de keuze van moment bemesten

februari 26, 2015
Lees hier een in Boederij Vandaag verschenen artikeltje over dit onderwerp.  
Read More

Bemestingsadvies asperges

mei 30, 2014
Het bemestingsadvies voor asperges moet "een beetje" opgepoetst worden concludeert het NMI. Lees hier een in Groenten & Fruit verschenen...
Read More

Bemestingsadvies asperge moet ‘een beetje’ opgepoetst

mei 26, 2013
Het bemestingsadvies voor asperge staat ter dis­cussie. Het is gebaseerd op oude wijsheden. Zijn die heden ten dage nog steeds...
Read More

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met NMI