Actueel

Wat vindt men in de tuinbouw van herwonnen meststoffen?

november 9, 2022
Werkt u in de tuinbouwsector als teler of kweker, of als leverancier of producent van meststoffen of substraten, dan zijn...
Read More

Wat vindt men in de recreatiesector van herwonnen meststoffen?

november 8, 2022
Gebruikt u (kunst)meststoffen voor andere doeleinden dan landbouw, zoals bij tuinieren, sportveldenbeheer of aanleg en/of onderhoud van openbaar groen? Dan...
Read More

Nieuwsbrief oktober 2022

oktober 11, 2022
Lees hier onze nieuwsbrief van oktober 2022        
Read More

Nieuwe EU-verordening Bemestingsproducten van kracht

oktober 4, 2022
De nieuwe EU-verordening Bemestingsproducten EU 2019/1009 is sinds 16 juli 2022 van toepassing. Hiermee wordt het op de markt brengen...
Read More

Eindpunt dierlijke bijproducten en ReNure voor mestverwerkingsproducten

oktober 4, 2022
Compost, digestaat en assen op basis van mest worden binnenkort niet meer beschouwd als dierlijk bijproduct, mits ze zijn gehygiëniseerd....
Read More

Onderzoek naar het effect van verlaagde fosfaatgebruiksruimte op de organische-stofvoorziening op klei

augustus 2, 2022
Door invoering van de nieuwe, gecombineerde fosfaatindicator om de fosfaattoestand van de bodem vast te stellen, daalt op een groot...
Read More

Praktijkdag bodem en nutriëntenkringlopen

augustus 2, 2022
Op 20 september a.s. zal een praktijkdag worden georganiseerd vanuit het project Leve(n)de Bodem Brabant. Zet deze datum alvast in...
Read More

Makkelijk zoeken op de best passende meststof

juli 20, 2022
De online Databank Meststoffen is uitgebreid met een nieuwe functie. Er kan nu gezocht worden op ieder denkbaar gehalte aan...
Read More

Routes naar minder ammoniakemissie in veehouderij (update)

juli 12, 2022
De natuurkwaliteit moet gelijk blijven of verbeteren van Europa. Omdat te bereiken moet niet alleen de stikstofdepositie ( en dus...
Read More

Veranderingen in Europees meststoffenbeleid van belang voor de akkerbouw

juni 14, 2022
De komende tijd worden er op Europees niveau nogal wat veranderingen doorgevoerd op het gebied van de meststoffenwetgeving. Deze zullen...
Read More

Nieuwsbrief 2 – 2022

april 26, 2022
Onze nieuwsbrief is weer verschenen! Inhoudsopgave 5000ste organische stofbalans uitgerekend! Waterwijzer Natuur Introductie Janus den Toonder Demo mechanische onkruidbescherming voederbieten...
Read More

Bij mais geen mest op gescheurd meerjarig grasland

april 6, 2022
Meststoffen zijn duur. Dat vraagt om scherpe keuzes, waar en hoe zet ik mijn mest in en hoe vul ik...
Read More

Suikerrijke voederbiet terug op het menu

maart 30, 2022
In het tweede deel van de vorige eeuw leek de voederbiet geheel uit het bouwplan te verdwijnen. Maar doordat er...
Read More

24 maart kennisbijeenkomst en afsluiting Innovatie Biodiversiteit Veenkoloniën

maart 21, 2022
Op 24 maart 2022 zal de slotbijeenkomst van het project ‘Samenwerking voor Biodiversiteit Veenkoloniën’ plaatsvinden. Deze bijeenkomst wordt georganiseerd door ANOG en...
Read More

Nieuwsbrief maart 2022

maart 15, 2022
Onze nieuwsbrief is weer verschenen! Inhoudsopgave  Circulaire meststoffen als alternatief voor kunstmeststoffen Biostimulanten in de Nederlandse meststoffenwet Databank Meststoffen NMI...
Read More
Contact NMI

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met NMI