Nieuwsbrief maart 2024

Onze nieuwsbrief is weer verschenen!

Inhoudsopgave:

  • BedrijfsBodemWaterPlan (BBWP) biedt advies en inzicht in milieuprestaties agrariërs in Nederland
  • Hoe verder met ReNure?
  • Bemesting niet dè oplossing voor calciumtekort aardappelen
  • Verwerkte mest onder de FPR
  • Feedback op Nitraatrichtlijn
  • Introductie Harm Gelderblom
  • Vacature: IT-specialist met hart voor de landbouw


Geef een antwoord