Actueel

ReNuMaps-tool en rapport nu online beschikbaar

januari 13, 2021
ReNuMaps-tool en rapport nu online beschikbaar - inzicht in de vraag naar herwonnen nutriënten ReNu2Farm streeft ernaar de recyclingpercentages van...
Read More

Emissiearm bemesten met krijtsuspensie effectief

januari 8, 2021
Er is onderzoek uitgevoerd naar het toedienen van krijtsuspensie (Calhix) op de meststrook tijdens het toedienen van mest met de...
Read More

Nieuwsbrief december 2020

december 16, 2020
Lees hier onze nieuwsbrief van december 2020  Bemestings- en beheeradvies kruiden- en faunarijk grasland BedrijfsBodemWaterPlan Veranderende EU-wetgeving rond reststoffen en...
Read More

Veranderende EU-wetgeving rond reststoffen en producten uit mestverwerking

december 16, 2020
Bij kringlooplandbouw zullen meststoffen gemaakt uit reststoffen of uit mestverwerking een belangrijke rol spelen. Binnen de huidige Europese wetgeving is...
Read More

Eerste transdisciplinaire consortium in Nederland aan de slag met transitie voedselsysteem als geheel

november 30, 2020
Onder de vlag van de Nationale Wetenschapsagenda start een breed consortium van 30 wetenschappers uit het wo en hbo samen...
Read More

Webinars Waterkwaliteit

november 23, 2020
KNW Themagroep Waterkwaliteit organiseert in de week van 23-27 november 2020 een serie webinars. Elke dag staat een ander waterkwaliteits...
Read More

Webinars Bemesting Akkerbouw van de CBAV

november 23, 2020
  De Commissie Bemesting Akkerbouw Vollegrondsgroenten (CBAV) organiseert jaarlijks een Themamiddag Bemesting Akkerbouw. Vanwege de beperkingen rond Corona wordt deze...
Read More

De bodem bereikt! Hoe verder?

november 17, 2020
De zorgen rondom bodemkwaliteit zijn groot. Enerzijds vanuit de agrariërs die zich zorgen maken over dalende gehaltes aan koolstof en...
Read More

Is de bodem echt bereikt? Deel 2

november 10, 2020
Mogelijke oorzaken van een negatieve blik op de landbouwbodem De Nederlandse bodem ligt onder het vergrootglas en allerlei deskundigen waarschuwen...
Read More

Webinar Hergebruik reststoffen als meststoffen

november 9, 2020
Op dinsdag 10 november zullen Romke Postma en Imke Harms een webinar verzorgen voor de IFS (International Fertilizer Society) met...
Read More

Is de bodem echt bereikt?

november 3, 2020
Een (her)evaluatie van de kwaliteit van de Nederlandse landbouwbodem Een duurzaam beheerde en gezonde bodem is van onschatbare waarde. Vitale...
Read More

Nieuwsbrief oktober 2020

oktober 15, 2020
Lees hier onze nieuwsbrief van oktober 2020 Inhoudsopgave nieuwsbrief oktober 2020: Ervaringen en resultaten 10 jaar na de herinrichting van...
Read More

Levende bodem Brabant

oktober 8, 2020
Binnen het project ‘Levende bodem Brabant’ voert NMI N-min metingen uit op verschillende demo velden. Zo ook op het perceel...
Read More

Roeghoorn: ervaringen en resultaten 10 jaar na de herinrichting van het beekdal Oostervoortschediep

september 16, 2020
Al tien jaar wordt een experiment uitgevoerd naar het effect van verschillende inrichtings- en beheermaatregelen op de natuurontwikkeling van voormalige...
Read More

Tijdig bekalken; vergeet het niet

september 14, 2020
Kent u de pH van uw gras- en maispercelen? Het najaar is een prima moment om de pH van percelen...
Read More
1 2 3 6

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met NMI