Actueel

ESNI-conferentie over toekomst van nutriënten recycling

juli 16, 2024
  De ESNI-conferentie wordt dit jaar gehouden op woensdag 19 en donderdag 19 september in Brussel. Het thema is Growing...
Read More

Graslandbemesting in de zomer: wat te doen met kleine giften?

juli 10, 2024
Gras met een goed eiwitgehalte heeft voor elke snede bemesting nodig. Op zand en veen met weidegang is er op...
Read More

Nieuwsbrief juni 2024

juni 28, 2024
Onze nieuwsbrief is verschenen! Inhoudsopgave NMI op open dag HLB Group NMI: beperk ondiepe inundatie voor gezondere Taartpunt-natuur Workshop Boeren...
Read More

Vernatting veenweide heeft voor- en nadelen

juni 26, 2024
  Vernattingsmaatregelen verhogen de grondwaterstand, maar de resultaten wisselen sterk per locatie blijkt uit de GLB-pilot rondom agrarisch waterbeheer in...
Read More

NMI: beperk ondiepe inundatie voor gezondere Taartpunt-natuur

juni 25, 2024
Langdurig een gebied onder een ondiepe waterlaag zetten, is niet goed voor de waterkwaliteit en daarmee de leefomgeving van planten...
Read More

Renure biedt kansen voor akkerbouw, mits het past bij gewasteelt

juni 19, 2024
De akkerbouwsector is matig positief over kunstmestvervanger renure. De sector kan er wat mee, mits het past bij de bedrijfsvoering....
Read More

NMI op open dag HLB Group

juni 11, 2024
Een afvaardiging van NMI was afgelopen vrijdag (7 juni) present op de open dag van de HLB Group, waartoe NMI...
Read More

NMI op open dag HLB in Wijster

juni 3, 2024
      Onderzoeks- en adviesorganisatie HLB in het Drentse Wijster bestaat 60 jaar en viert dat aanstaande vrijdag. NMI...
Read More

Nieuwsbrief mei

mei 29, 2024
Onze nieuwsbrief is verschenen! Inhoudsopgave: Benutten van de potentie van agrarisch beheerde veenweidesloten Milieusysteemanalyse landbouwgrondportefeuille a.s.r. real estate Begeesterd bouwen...
Read More

Milieusysteemanalyse landbouwgrondportefeuille a.s.r. real estate

mei 28, 2024
a.s.r. real estate heeft de ambitie om de landbouwgrondportefeuille van ASR Dutch Farmland Fund en de landgoederenportefeuille van a.s.r., samen...
Read More

Feedback op het RENURE-voorstel vanuit NMI

mei 28, 2024
Het NMI heeft een feedback opgesteld op het voorstel om RENURE-producten op te nemen in de Nitraatrichtlijn. Deze is ingediend...
Read More

Ecosysteemtool met stikstofmodule steeds completer

mei 21, 2024
Met de nieuwe stikstofmodule DYNA is de tool die ecosysteemdiensten praktisch implementeerbaar maakt in de agrarische bedrijfsvoering weer een stuk...
Read More

Begeesterd bouwen aan betere bodem

mei 8, 2024
‘Begeesterd bouwen aan betere bodem’ is de veelomvattende kop boven het artikel dat Rochus Kingmans schreef voor vakblad Boerderij. NMI-er...
Read More

Benutten van de potentie van agrarisch beheerde veenweidesloten

mei 6, 2024
Agrarisch beheerde veenweidesloten bieden een enorm potentieel voor biodiversiteit, waterkwaliteit, een klimaatbestendig watersysteem, het remmen van bodemdaling en het beperken...
Read More

Bemesting tweede snede vraagt extra aandacht

mei 6, 2024
De verschillen tussen percelen zijn groot dit jaar. Drogere percelen zijn vaak regulier bemest voor de eerste snede, terwijl veel...
Read More
1 2 3 18
Contact NMI

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met NMI