Actueel

Krijtsuspensie over uitgereden mest

mei 20, 2020
Op een perceel tussen Rhenen en Wageningen wordt een krijtsuspensie over de mest gespoten om de ammoniak te reduceren. Het...
Read More

GrasPlan: Een digitale graslandgebruikskalender

mei 4, 2020
Nutriënten Management Instituut heeft de GrasPlan applicatie ontwikkeld. Dit is een digitale variant van de graslandgebruikskalender. Veel melkveehouders gebruiken een...
Read More

Management voor veehouders belangrijker dan teeltkeuze

april 7, 2020
Met goed management is meer winst te behalen dan met de keuze voor continuteelt of vruchtwisseling. Beide hebben hun plussen...
Read More

Vruchtwisseling geeft bodem veerkracht

maart 30, 2020
Blijvend grasland voldoet aan veel wensen van de nieuwe tijd. Tegelijkertijd staat de continuteelt van mais onder druk en wordt...
Read More

Onderzoek naar oorzaken oeverafkalving

maart 18, 2020
In opdracht van alle waterschappen met veenweiden in hun beheergebied, met als initiatiefnemer Amstel, Gooi en Vecht, onderzoekt adviesbureau NMI...
Read More

Offensief tegen afkalving oevers West-Nederland

maart 4, 2020
NMI-Agro onderzoekt in opdracht van diverse waterschappen in West-Nederland de oorzaken voor de afkalving van oevers, vooral in veenweidegebieden. Dit...
Read More

Nitraatnorm haalbaar op Noord-Limburgse melkveebedrijven

februari 19, 2020
Met scherp bemesten en secuur management is het mogelijk om op gras- en maïsland onder de nitraatnorm te blijven. Dat...
Read More

Strategische samenwerking NMI met HLB

januari 31, 2020
Eind vorig jaar is het Nutriënten Management Instituut (NMI B.V.) een strategische samenwerking aangegaan met de HLB-groep. Een mooie kans...
Read More

Waardenetwerk presenteert resultaten

januari 29, 2020
In het kader van de subsidie regeling ‘Waardenetwerken’ van de Provincie Limburg heeft NMI 2 jaar 10 melkveehouders in noord...
Read More

Mais en gras: in vruchtwisseling of continuteelt

januari 15, 2020
Tijdens de jaarlijkse themamiddag van de Commissie Bemesting Grasland en Voedergewassen (CBGV) op 6 februari 2020 staan de verschillende aspecten...
Read More

Ontwikkeling KringloopWijzer Bodem

januari 13, 2020
Met de KringloopWijzer Bodem worden aan melkveehouders praktische adviezen gegeven voor verbetering van het bodembeheer. Er is aandacht voor de...
Read More

Maatregelen op de kaart: Kansrijke landbouwmaatregelen per perceel voor schoner grond- en oppervlaktewater

januari 13, 2020
De kwaliteit van het grond- en oppervlaktewater in Nederland is de afgelopen decennia weliswaar verbeterd, maar is op veel plekken...
Read More

Uitnodiging themamiddag: Meer maatwerk met stikstofbemesting en gewasmanagement op melkveebedrijven

januari 6, 2020
In Noord-Limburg is een groep melkveehouders aan de slag in een waardenetwerk met praktische (bewezen) maatregelen om de nitraatuitspoeling te...
Read More

Project helpt melkveehouders nitraatnorm te halen

december 10, 2019
Op de mais- en graslandpercelen van tien Noord-Limburgse melkveehouders zijn de afgelopen twee jaar maatregelen toegepast om de nitraatuitspoeling naar...
Read More

Verslag voederbietendemo

december 1, 2019
Op 22 oktober j.l. heeft het NMI in samenwerking met Agruniek Rijnvallei, New Bussinesses Agrifood en de Nederlandse Jagersvereniging een demomiddag...
Read More

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met NMI