Actueel

Vacature Onderzoeker ammoniak- en broeikasgasemissies

oktober 6, 2021
We zijn op zoek naar een nieuwe collega, te weten een onderzoeker ammoniak- en broeikasgasemmissies. Klik hier voor meer informatie...
Read More

Nieuwsbrief 4 – 2021

september 23, 2021
Onze nieuwsbrief is weer verschenen Inhoudsopgave: Productie en karakterisering van Bokashi BedrijfsBodemWaterPlan Fosfaatvoorziening aardappelen Locatie Specifiek Maatwerk voor Water- en...
Read More

Productie en karakterisering van Bokashi

september 22, 2021
Het maken van bokashi is niet eenvoudig door hoge eisen aan de kwaliteit van de organische reststromen, het creëren van...
Read More

Fosfaatvoorziening aardappels

september 16, 2021
NMI heeft samen met PPO (WUR) in opdracht van BO akkerbouw onderzoek gedaan naar de fosfaatvoorziening van aardappels. De vraag...
Read More

Slotconferentie van ReNu2Farm gehouden in de vorm van een levendig webinar

september 15, 2021
    Op 9 september 2021 is een webinar gehouden waarin de belangrijkste resultaten van het ReNu2Farm project zijn gepresenteerd....
Read More

Webinar: ‘Maatregelen op de kaart’ voor betere waterkwaliteit

augustus 31, 2021
          De H2O-prijs 2020 is toegekend aan het vakartikel over 'Maatregelen op de kaart', een GIS-tool...
Read More

Let op laatste bemesting

augustus 31, 2021
Het bemestingsseizoen is bijna afgelopen. Juist dit jaar is het vanwege het groeizame en nattere weer extra van belang om...
Read More

Slotbijeenkomst NWE-Interreg-project ReNu2Farm

augustus 11, 2021
  Op 9 september a.s. wordt de slotbijeenkomst gehouden van het NWE-Interreg-project ReNu2Farm, waar NMI in participeert. Dit project heeft...
Read More

Voederbietendemo

augustus 2, 2021
Dinsdag 24 augustus organiseert NMI (aanvang 13.00 uur, Beekweg 1, Heijen) in samenwerking met M-ARC, New Businesses, de Nederlandse Jagers...
Read More

Nieuwsbrief 3 – 2021

juni 23, 2021
Lees hier onze nieuwsbrief van juni 2021 Klimaatmaatregelen in het veenweidegebied van Noordwest Overijssel Databank meststoffen Succesverhalen van producenten van...
Read More

Meer circulaire landbouw met de voederbiet

juni 23, 2021
Voederbieten als krachtvoervervanger passen uitstekend in een meer circulaire landbouw en dragen bij aan een meer natuurinclusieve landbouw. De omvang...
Read More

Klimaatmaatregelen in het veenweidegebied van Noordwest Overijssel

juni 22, 2021
In opdracht van de provincie Overijssel en in samenwerking met de LTO, Waterschap Drents Overijsselse Delta en Witteveen+Bos heeft het...
Read More

Databank Meststoffen

juni 15, 2021
De databank meststoffen biedt een mooi overzicht van de eigenschappen van een groot aantal meststoffen die in Nederland op de...
Read More

Vergroening van waterrijke veenweidegebieden

mei 31, 2021
De veenweidegebieden staan voor stevige opgaven op het gebied van bodem, water, klimaat en biodiversiteit. Het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (GLB) kan...
Read More

Nutriëntengehalten in bladeren aanvulling op grondonderzoek

mei 18, 2021
Kritische nutriëntengehalten in de droge stof van de jongst volgroeide bladeren van aardappelen, bieten, uien en granen kunnen de bodemanalyse...
Read More
1 2 3 9
Contact NMI

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met NMI