Actueel

Inzet andere organische meststoffen voegt weinig toe

december 6, 2023
Aan het einde van het jaar maken melkveehouders de balans op; is er ruimte voor extra aanvoer van ‘andere organische...
Read More

Eerste workshop met boeren voor doorontwikkeling BedrijfsBodemWaterPlan

november 28, 2023
Vijf boeren namen donderdag 23 november deel aan de eerste workshop waarbij zij hebben meegekeken naar de ontwikkeling van het...
Read More

Veel belangstelling voor workshop Nmin-metingen

november 22, 2023
Er is de laatste jaren veel hernieuwde aandacht voor Nmin-metingen in het najaar om boeren inzicht te geven in potentiële...
Read More

Kennisdag Bodem en Klimaat

november 13, 2023
Tijdens de Kennisdag Bodem en Klimaat, georganiseerd door de WUR, BO Akkerbouw en Deltaplan Agrarisch Waterbeheer op 14 november 2023,...
Read More

Tool berekent bijdrage boer aan ecosysteemdiensten

november 7, 2023
Boerenclub ZLTO, adviesbureau NMI en agritechbedrijf AgroCares ontwikkelen samen een tool die ecosysteemdiensten op de boerderij inzichtelijk maakt. Dat vormt...
Read More

Broeikasgas-emissies bij productie en gebruik minerale N-meststoffen

oktober 31, 2023
In opdracht van Meststoffen Nederland heeft NMI een notitie opgesteld over de broeikasgasemissies bij de productie en het gebruik van...
Read More

De NEN-conceptnormen voor biostimulanten garanderen niet hun effectiviteit

oktober 30, 2023
Samen met Aad Termorshuizen en een aantal hoogleraren van de WUR hebben Brent Riechelman en Romke Postma bijgedragen aan een...
Read More

Minder ammoniakemissie uit de veehouderij. Het toedienen van MgCl2 aan mest is een oplossingsrichting

oktober 23, 2023
De ammoniakemissie uit de veehouderij moet omlaag. Er zijn veel maatregelen denkbaar die nu al toegepast kunnen worden (laag hangend...
Read More

Nieuwsbrief oktober 2023

oktober 9, 2023
Lees hier onze vandaag verschenen nieuwsbrief Inhoudsopgave: Veenweidesloot van de toekomst komt concreet dichterbij Presentatie ReNu2Cycle gegeven op ESNI-conferentie in...
Read More

Een helder toekomstperspectief voor boeren

oktober 3, 2023
De landelijke stikstof-, klimaat- en waterkwaliteitsdoelen voor de landbouw zijn duidelijk, maar hoe kunnen boeren integraal het milieu verbeteren binnen...
Read More

Effect einde derogatie op water

oktober 2, 2023
In opdracht van Stowa zijn door het NMI mogelijke gevolgen van de derogatiebeschikking in kaart gebracht. Lagere normen, bufferstroken en...
Read More

Nederlandse landbouwbodems verre van dood

oktober 2, 2023
In welke staat verkeren Nederlandse landbouwbodems? In een alarmerende staat, stellen verschillende onderzoeksinstituten en opiniemakers. Anderen, ook vanuit de wetenschappelijke...
Read More

Presentatie ReNu2Cycle gegeven op ESNI-conferentie in Brussel

september 27, 2023
Laura van Schöll van NMI gaf in september in Brussel een presentatie vanuit project ReNu2Cycle, dat valt in het programma...
Read More

Veenweidesloot van de toekomst komt concreet dichterbij

september 27, 2023
In 2023 is in een consortium begonnen met de uitvoering van het project VeenweideSloot van de Toekomst. NMI maakt samen...
Read More

Voederbietendemo Stroe

september 19, 2023
Graag nodigen wij u uit voor onze voederbietendemo op 19 september in Stroe. Tijdens de demo lopen wij alle facetten...
Read More
1 2 3 15
Contact NMI

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met NMI