Actueel

Effect einde derogatie op water

oktober 2, 2023
In opdracht van Stowa zijn door het NMI mogelijke gevolgen van de derogatiebeschikking in kaart gebracht. Lagere normen, bufferstroken en...
Read More

Nederlandse landbouwbodems verre van dood

oktober 2, 2023
In welke staat verkeren Nederlandse landbouwbodems? In een alarmerende staat, stellen verschillende onderzoeksinstituten en opiniemakers. Anderen, ook vanuit de wetenschappelijke...
Read More

Presentatie ReNu2Cycle gegeven op ESNI-conferentie in Brussel

september 27, 2023
Laura van Schöll van NMI gaf in september in Brussel een presentatie vanuit project ReNu2Cycle, dat valt in het programma...
Read More

Veenweidesloot van de toekomst komt concreet dichterbij

september 27, 2023
In 2023 is in een consortium begonnen met de uitvoering van het project VeenweideSloot van de Toekomst. NMI maakt samen...
Read More

Voederbietendemo Stroe

september 19, 2023
Graag nodigen wij u uit voor onze voederbietendemo op 19 september in Stroe. Tijdens de demo lopen wij alle facetten...
Read More

ESNI conferentie 20 september 2023

augustus 28, 2023
NMI neemt hieraan deel vanuit de EU projecten ReNu2Cycle en NutriBudget. Laura van Schöll zal vanuit de Europese onderzoeksprojecten aanbevelingen...
Read More

Nieuwsbrief augustus 2023

augustus 23, 2023
De nieuwsbrief van augustus 2023 is verschenen! Inhoudsopgave: De fosfaatverzadigingsgraad als een universele agronomische en milieukundige bodem P test Bodembeoordeling...
Read More

Test om ammoniakemmissie verder te verlagen

juli 26, 2023
Minder emissie van ammoniak zorgt niet alleen voor minder stikstofuitstoot naar de omgeving, maar ook voor een hogere N-benutting van...
Read More

Goede verdeling drijfmest over percelen steeds crucialer

juli 26, 2023
Welke gevolgen heeft het wegvallen van de derogatie voor de toediening van drijfmest? “In veel gevallen is de drijfmest dan...
Read More

Verhogen grondwaterpeil is maatwerk

juli 6, 2023
Peilopzetten en actieve greppelinfiltratie hebben het doel de grondwaterstand te verhogen en het uitzakken ervan in droge periodes te beperken....
Read More

Landbouw met perspectief voor milieu en boer

juni 21, 2023
Een helder toekomstperspectief voor boeren in 2040. Dát is de inzet van het Nationaal Programma Landelijk Gebied (NPLG). Het vormgeven...
Read More

Nieuwsbrief juni 2023

juni 20, 2023
De NMI-nieuwsbrief van juni is verschenen Inhoudsopgave • Beter bemesten met nitraatmetingen • Gebiedsanalyse hotspots en effectieve landbouwmaatregelen Waterschap Rivierenland...
Read More

Beter bemesten met nitraatmetingen

juni 15, 2023
Scherper bemesten vraagt om monitoring. Dirk Thijssen van het NMI  steekt deze weken in zomerse omstandigheden grondmonsters op vele aardappelpercelen....
Read More

Hoe beperken we samen oeverafkalving in de Krimpenerwaard?

juni 13, 2023
Met veel betrokken partners (agrariërs, de provincie Zuid-Holland, Zuid-Hollands Landschap, Wageningen Universiteit, NMI, Staatsbosbeheer, Natuurbeheercollectief Krimpenerwaard en het hoogheemraadschap van...
Read More

Handelingsperspectief bij afschaffen derogatie

juni 12, 2023
Sinds 1 januari 2023 is de nieuwe derogatiebeschikking van kracht. Hierin wordt de uitzondering voor Nederland op de maximale mestgift...
Read More
1 2 3 14
Contact NMI

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met NMI