Actueel

Naar een betrouwbare schatting van de chemische beschikbaar­heid van fosfaat in de bodem

november 3, 2009
Om eutrofiering van oppervlaktewater te beperken is minimalisatie van uit- en afspoeling van fosfaat in de bodem geboden. Het nauw­keurig...
Read More

Bodemkwaliteit: het draait om organische stof

maart 21, 2004
De organischestofgehalten op bouw­land zijn de afgelopen decennia flink teruggelopen. Met steeds minder dierlijke mest komt ook het maïsland in...
Read More
1 16 17 18
Contact NMI

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met NMI