Biochar: climate saving soils

Op dinsdag 10 december j.l. is in Groningen het slotsymposium gehouden van het Interreg-project “Biochar: climate saving soils”. NMI heeft van 2010 t/m 2013 deelgenomen aan dit project en heeft zich met name bezig gehouden met veldonderzoek naar de werking en effectiviteit van een aantal soorten biochar. Objecten met biochar zijn ingepast in veldproeven die in het kader van het project “Bodem- en structuurverbeteraars” op een aantal locaties zijn aangelegd. De veldproeven waren gelegen op proeflocaties te Valthermond (dalgrond), Munnekezijl (lichte klei) en Lelystad (lichte klei). De proeven waren gericht op het in beeld brengen van eventuele effecten op groei, opbrengst en kwaliteit van akkerbouwgewassen via het verbeteren van fysische en/of biologische bodemeigenschappen. De nutriëntenvoorziening is in alle objecten geoptimaliseerd door het toedienen van minerale meststoffen.

Download hier het programma

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Romke Postma, e-mail romke.postma@nmi-agro.nl, tel. 06 4602 0776Geef een antwoord