Praktische uitwerking KRW-maatregel vergroten waterdiepte in de Taartpunt-natuur, Maarsseveen Westbroek

Dit rapport onderbouwt en geeft een praktische uitwerking van de KRW-maatregel ‘vergroten waterdiepte’ voor het verbeteren van de (aquatisch) ecologische kwaliteit in de Taartpunt-natuur. In dit onderzoek is bepaald of de geringe waterdiepte het belangrijkste knelpunt is voor de ecologische waterkwaliteit, wat de oorzaken zijn van de geringe waterdiepte en of er een verbetering wordt verwacht wanneer watergangen worden verdiept. Daarbij zijn kennis van de ontwikkelingen in het gebied, kennis van het watersysteem en monitoringsgegevens van Waternet gecombineerd met observaties en metingen van oevers en watergangen. Hiermee zijn de grootste knelpunten en mogelijkheden voor herstel van de ecologische waterkwaliteit in beeld gebracht.

Auteur(s): Laura Moria, Noud van Dam, Debby van Rotterdam

Download hier het uitgebrachte rapport

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Laura Moria, e-mail laura.moria@nmi-agro.nl