Feedback op het RENURE voorstel vanuit NMI

Het NMI heeft een feedback opgesteld op het voorstel om RENURE producten op te nemen in de Nitraatrichtlijn. Deze is ingediend namens 7 Europese onderzoeksconsortia die door de Europese Commissie worden gefinancierd voor onderzoek naar nutriëntenrecycling in de landbouw: RENU2CYCLE, NUTRI2CYCLE, NUTRI-KNOW, LEX4BIO, NUTRIBDUDGET, NOVAFERT en FERTIMANURE.

Download hier de uitgebrachte feedback

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Laura van Schöll, e-mail laura.vanscholl@nmi-agro.nl, tel. 06 5200 2193