GLB pilot Krimpenerwaard

Op drie representatieve locaties in de Krimpenerwaard is gedurende twee jaar onderzocht wat het effect is van het opzetten van het slootpeil met en zonder actieve greppelinfiltratie. De positieve resultaten van peilopzetten en greppelinfiltratie op het verhogen van de grondwaterstand kunnen niet los worden gezien van het verlies aan draagkracht van perceel, het verlies aan stabiliteit van de oever, het zichtbaar afkalven van de oever en het verlies aan biodiversiteit op de oever. Vernatten heeft in de twee jaar van de proef geen tot een beperkt positief effect op opbrengst. Als gevolg van een verminderde draagkracht en een kleiner productief areaal neemt de totale agrarische productie per hectare af. Actieve greppelinfiltratie kan tot hoge methaanemissies leiden.

Auteur(s): Debby van Rotterdam en Maarten van Doorn (NMI), Rudi Terlou (Bui-TeGewoon), Leon Kastelein, Burchart de Jong en Jasper Bosland (PPP-Agro Advies), Marinus Rooken (Agrarisch Collectief Krimpenerwaard)

Download hier het uitgebrachte eindrapport

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Debby van Rotterdam, e-mail debby.vanrotterdam@nmi-agro.nl