Bodemverbeteraars en de bodembiologie

Begin 2010 is, in opdracht van Productschap Akkerbouw en anderen, een zesjarige veldproef aangelegd op 3 kleilocaties en 2 zandlocaties verspreid over Nederland om het effect van verschillende bodemverbeteraars te bepalen. De effecten van bodemverbeteraars op gewasopbrengst en –kwaliteit worden bepaald. Ook worden diverse chemische, fysische en biologische bodemparameters gemeten. NMI en PPO-AGV voeren de proef uit.

Lees verder

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Wim Bussink, e-mail wim.bussink@nmi-agro.nl, tel. 06 2903 7096

 

 Geef een antwoord