Actueel

Bodemverbeteraars en de bodembiologie

augustus 30, 2014
Begin 2010 is, in opdracht van Productschap Akkerbouw en anderen, een zesjarige veldproef aangelegd op 3 kleilocaties en 2 zandlocaties...
Read More

Een simpel rekensommetje

augustus 26, 2014
Over ammoniakemissie is veel te doen in Nederland. Wim Bussink schreef voor het Van Iperen magazine (2014) een artikel en...
Read More

Bodem- en structuurverbeteraars verhogen de productie nog niet

augustus 12, 2014
Na vier jaar van onderzoek naar bodem- en structuurverbeteraars maken PPO-AGV en NMI de tussenstand op. Daaruit blijkt dat tot...
Read More

Bemestingsadvies asperges

mei 30, 2014
Het bemestingsadvies voor asperges moet "een beetje" opgepoetst worden concludeert het NMI. Lees hier een in Groenten & Fruit verschenen...
Read More

Stikstof efficiënter benutten

maart 2, 2014
Volgens Wim Bussink van het Nutriënten Management Instituut (NMI) kunnen melkveehouders stikstof uit kunstmest efficiënter inzetten. Lees verder
Read More

Een duurzaam bodembeheer volgt de bodemkwaliteit

maart 1, 2014
Duurzaam bodembeheer staat of valt met het kwantificeren van de natuurlijke bodemvruchtbaarheid. Op basis van recent wetenschappelijk onderzoek is een...
Read More

Biochar: climate saving soils

december 16, 2013
Op dinsdag 10 december j.l. is in Groningen het slotsymposium gehouden van het Interreg-project “Biochar: climate saving soils”. NMI heeft...
Read More

Bemestingsadvies asperge moet ‘een beetje’ opgepoetst

mei 26, 2013
Het bemestingsadvies voor asperge staat ter dis­cussie. Het is gebaseerd op oude wijsheden. Zijn die heden ten dage nog steeds...
Read More

Het OxiTop® meetsysteem

juni 15, 2010
Het OxiTop® meetsysteem1 ten behoeve van gestandaardiseerde bepaling van de respiratiesnelheid en N-mineralisatiesnelheid van organische stof in reststoffen, composten en...
Read More

Naar een betrouwbare schatting van de chemische beschikbaar­heid van fosfaat in de bodem

november 3, 2009
Om eutrofiering van oppervlaktewater te beperken is minimalisatie van uit- en afspoeling van fosfaat in de bodem geboden. Het nauw­keurig...
Read More

Bodemkwaliteit: het draait om organische stof

maart 21, 2004
De organischestofgehalten op bouw­land zijn de afgelopen decennia flink teruggelopen. Met steeds minder dierlijke mest komt ook het maïsland in...
Read More
1 15 16 17
Contact NMI

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met NMI