De waarde van compost als bodemverbeteraar

Voor de land- en tuinbouw vormt de bodem de belangrijkste productiefactor: een gezonde en vruchtbare bodem is essentieel voor structureel hoge gewasopbrengsten. Het organische stofgehalte van de bodem is daarbij een cruciale factor. Compost is niet alleen een belangrijke leverancier van een goede kwaliteit organische stof.
Organische stof heeft een positief effect op tal van eigenschappen van landbouwgronden. Denk aan het vochthoudend vermogen, de bodemstructuur, de omvang en activiteit van het bodemleven en het weren van ziekten. Niet alleen het gehalte aan organische stof, maar ook de kwaliteit ervan is van belang . Zo is verse organische stof vooral belangrijk voor de levering van nutriënten en voor het stimuleren van bodemleven, terwijl oude organische stof met name van invloed is op de vochthuishouding en de binding van nutriënten.

Lees hier het in het nieuwsbulletin van de BVOR verschenen artikel verder

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Romke Postma, e-mail romke.postma@nmi-agro.nl, tel. 06 4602 0776Geef een antwoord