Actueel

De waarde van compost als bodemverbeteraar

november 2, 2015
Voor de land- en tuinbouw vormt de bodem de belangrijkste productiefactor: een gezonde en vruchtbare bodem is essentieel voor structureel...
Read More

Struviet geen alternatief fosfaat

maart 1, 2015
Struviet uit mest is voorlopig nog geen alternatief voor kunstmestfosfaat bij de maïsteelt. Dat stelt Wim Bussink van het NMI...
Read More

Volg T-som voor de keuze van moment bemesten

februari 26, 2015
Lees hier een in Boederij Vandaag verschenen artikeltje over dit onderwerp.  
Read More

Duurzaam bodemgebruik op Brabantse zandgronden

januari 10, 2015
De landbouwpraktijk op de zuidoostelijke zandgronden heeft geleid tot hoge nitraatgehalten in grondwater en hoge fosfaattoestanden in de bodem. Het...
Read More

Een conceptueel kader voor aanbevelingen voor duurzame meststoffen: een casestudie voor asperges

oktober 18, 2014
Tijdens het 13e ESA congres van 25 - 29 augustus 2014 in Debrecen (Hongarije) heeft Laura van Schöll een lezing...
Read More

Naar een nieuw P-bemestingsadvies in de akkerbouw: aardappelen

september 30, 2014
NMI heeft samen met PPO-AGV een studie uitgevoerd om een nieuw fosfaatbemestingsadvies voor de akkerbouw te ontwikkelen, in eerste instantie...
Read More

Boer wordt dataspecialist

september 15, 2014
Al vijftig jaar is de landbouw data aan het verzamelen. Er zijn zo veel data, dat inmiddels sprake is van...
Read More

Bodemverbeteraars en de bodembiologie

augustus 30, 2014
Begin 2010 is, in opdracht van Productschap Akkerbouw en anderen, een zesjarige veldproef aangelegd op 3 kleilocaties en 2 zandlocaties...
Read More

Een simpel rekensommetje

augustus 26, 2014
Over ammoniakemissie is veel te doen in Nederland. Wim Bussink schreef voor het Van Iperen magazine (2014) een artikel en...
Read More

Bodem- en structuurverbeteraars verhogen de productie nog niet

augustus 12, 2014
Na vier jaar van onderzoek naar bodem- en structuurverbeteraars maken PPO-AGV en NMI de tussenstand op. Daaruit blijkt dat tot...
Read More

Bemestingsadvies asperges

mei 30, 2014
Het bemestingsadvies voor asperges moet "een beetje" opgepoetst worden concludeert het NMI. Lees hier een in Groenten & Fruit verschenen...
Read More

Stikstof efficiënter benutten

maart 2, 2014
Volgens Wim Bussink van het Nutriënten Management Instituut (NMI) kunnen melkveehouders stikstof uit kunstmest efficiënter inzetten. Lees verder
Read More

Een duurzaam bodembeheer volgt de bodemkwaliteit

maart 1, 2014
Duurzaam bodembeheer staat of valt met het kwantificeren van de natuurlijke bodemvruchtbaarheid. Op basis van recent wetenschappelijk onderzoek is een...
Read More

Biochar: climate saving soils

december 16, 2013
Op dinsdag 10 december j.l. is in Groningen het slotsymposium gehouden van het Interreg-project “Biochar: climate saving soils”. NMI heeft...
Read More

Bemestingsadvies asperge moet ‘een beetje’ opgepoetst

mei 26, 2013
Het bemestingsadvies voor asperge staat ter dis­cussie. Het is gebaseerd op oude wijsheden. Zijn die heden ten dage nog steeds...
Read More
Contact NMI

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met NMI