Eerste resultaten organische stof-strategieën

NMI is in 2018 gestart met twee meerjarige veldproeven op zandgrond in Gelderland, waarin het effect van een aantal organische stofstrategieën worden vergeleken. De eerste resultaten laten nog weinig verschillen zien van de behandelingen op opbrengst, stikstofopname en nitraatuitspoeling bij de teelt van maïs op zandgrond. De hoeveelheid uitspoelbare stikstof die na de oogst in de bodem achterbleef was het hoogst bij alleen kunstmest, maar dit resultaat kan niet los worden gezien van het warme en droge weer in 2018. De veldproeven met de organische stofstrategieën worden in 2019 en 2020 herhaald.

Lees verderGeef een antwoord