Actueel

Wachten op geschikte bodemtemperatuur voor mesttoediening kost opbrengst!

mei 26, 2019
Elk jaar is de vraag: wanneer bemesten? Voor dierlijke mest geldt: start met bemesten zodra de draagkracht van de grond...
Read More

Fosfaatuitspoeling op zandgronden

mei 9, 2019
Meer dan de helft van de Nederlandse landbouwgronden is verzadigd met fosfaat (P) en heeft daardoor een verhoogd risico op...
Read More

Organische stof: de moeite waard voor waterbeheer?

mei 4, 2019
Bodemorganische stof staat volop in de belangstelling als een mogelijkheid om effecten van klimaatverandering op het watersysteem te bufferen. Vanuit...
Read More

Mest in de maïsrij; kan het ook anders?

april 17, 2019
Men is volop bezig met het toedienen van mest aan maïsland.  Nu kan dat nog op verschillende manieren. Vanaf 2021...
Read More

Eerste resultaten organische stof-strategieën

maart 29, 2019
NMI is in 2018 gestart met twee meerjarige veldproeven op zandgrond in Gelderland, waarin het effect van een aantal organische...
Read More

Succesvolle 1e editie van het European Sustainable Nutrient Initiative (ESNI)

februari 2, 2019
Onderzoek en innovatie zijn van cruciaal belang voor de bevordering van recycling van nutriënten als een essentieel onderdeel van de...
Read More

Europees Parlement stemt in met nieuwe Meststoffenverordening

januari 26, 2019
Het Europese Parlement heeft ingestemd met het voorstel voor een nieuwe EU-Meststoffenverordening. Daarmee worden naast de minerale meststoffen binnenkort ook...
Read More

Enquête project ReNu2Farm

december 20, 2018
Het Project ReNu2Farm richt zich op het sluiten van de nutriëntenkringloop door productie van meststoffen op basis van herwonnen nutriënten....
Read More

Herbezinning mestbeleid

december 15, 2018
NMI heeft deelgenomen aan een bijeenkomst over de ‘herbezinning op het mestbeleid’, die op 12 december 2018 werd gehouden in...
Read More

Winnaar samenwerking Nationale BodemHack

december 3, 2018
NMI nam deel aan het team dat in de Nationale Bodemhack op 29-30 november de prijs heeft gewonnen voor bevorderen...
Read More

Kansenkaart

november 1, 2018
De grondgebonden landbouw kent vele uitdagingen en steeds meer veehouders ervaren daarin tegenstrijdige boodschappen. Zo moet de sector meer uit...
Read More

Voederbieten demo dagen

november 1, 2018
Op 4 en 26 oktober heeft het NMI in samenwerking met Agruniek Rijnvallei, New Bussinesses Agrifood, de Nederlandse Jagersvereniging 2...
Read More

Duurzaam bodembeheer: de zaak fosfaat

augustus 3, 2018
De bodem vormt de basis van ons voedsel. Hoewel in deze tijd van het jaar mooi verstopt, is de bodem...
Read More

Waterkwaliteit Natura 2000-gebieden Wieden & Weerribben

juni 29, 2018
In opdracht van Provincie Overijssel werkt NMI met Witteveen+Bos en een aantal andere partijen aan de verbetering van de waterkwaliteit...
Read More

Waardenetwerk melkveehouders

april 24, 2018
In januari is NMI een nieuw waardenetwerk gestart in de Provincie Limburg: ‘Meer maatwerk met stikstofbemesting en gewasmanagement op melkveebedrijven’....
Read More
Contact NMI

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met NMI