Stikstof op maïspercelen

In het Waardenetwerk in Limburg is de doelstelling om op 10 melkveehouderijbedrijven het nitraatgehalte in het grondwater onder de 50 mg NO3 /l te krijgen. De sleutel tot succes ligt in op maatbemesting in combinatie met geslaagde vanggewassen (mais).  Als vuistregel geldt dat Nmin waarden van 60 kg N/ha op grasland en 50 kg N/ha op maisland veelal leiden tot minder dan 50 mg NO3/l. In het droge jaar 2018 bleef Nmin op de gemonitorde graspercelen gemiddeld beneden de 30 kg/ha. Alleen op maispercelen waar scherp is bemest is de Nmin beneden de 50 kgN/ha gebleven. In 2019 worden de activiteiten voortgezet en wordt de begeleiding bij de teelt van mais geïntensiveerd.

Lees verder

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Dirk Thijssen, e-mail dirk.thijssen@nmi-agro.nl, tel. 06 5200 2194 of Wim Bussink, e-mail wim.bussink@nmi-agro.nl, tel. 06 2903 7096Geef een antwoord