Waardenetwerk Limburg

In het Waardenetwerk in Limburg is de doelstelling om op 10 melkveehouderijbedrijven het nitraatgehalte in het grondwater onder de 50 mg NO3 /l te krijgen. De sleutel tot succes ligt in op maatbemesting in combinatie met geslaagde vanggewassen (mais).

Lees verder

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Wim Bussink, e-mail wim.bussink@nmi-agro.nl, tel. 06 2903 7096

 Geef een antwoord