Actueel

Mais en gras: in vruchtwisseling of continuteelt

januari 15, 2020
Tijdens de jaarlijkse themamiddag van de Commissie Bemesting Grasland en Voedergewassen (CBGV) op 6 februari 2020 staan de verschillende aspecten...
Read More

Ontwikkeling KringloopWijzer Bodem

januari 13, 2020
Met de KringloopWijzer Bodem worden aan melkveehouders praktische adviezen gegeven voor verbetering van het bodembeheer. Er is aandacht voor de...
Read More

Maatregelen op de kaart: Kansrijke landbouwmaatregelen per perceel voor schoner grond- en oppervlaktewater

januari 13, 2020
De kwaliteit van het grond- en oppervlaktewater in Nederland is de afgelopen decennia weliswaar verbeterd, maar is op veel plekken...
Read More

Uitnodiging themamiddag: Meer maatwerk met stikstofbemesting en gewasmanagement op melkveebedrijven

januari 6, 2020
In Noord-Limburg is een groep melkveehouders aan de slag in een waardenetwerk met praktische (bewezen) maatregelen om de nitraatuitspoeling te...
Read More

Project helpt melkveehouders nitraatnorm te halen

december 10, 2019
Op de mais- en graslandpercelen van tien Noord-Limburgse melkveehouders zijn de afgelopen twee jaar maatregelen toegepast om de nitraatuitspoeling naar...
Read More

Symposium Bodem en Natuur

december 3, 2019
Bekijk hier de uitnodiging van Van Hal Larenstein voor het symposium Bodem en Natuur, waaraan Romke Postma van het NMI...
Read More

Verslag voederbietendemo

december 1, 2019
Op 22 oktober j.l. heeft het NMI in samenwerking met Agruniek Rijnvallei, New Bussinesses Agrifood en de Nederlandse Jagersvereniging een demomiddag...
Read More

Landbouw Collectief biedt minister Schouten voorstel aan voor stikstofreductie

november 20, 2019
Minder eiwit in het voer, extra weidegang en mest aanlengen met water. Met dat plan wil het Landbouw Collectief de...
Read More

Themamiddag Bemesting Akkerbouw CBAV 2019

november 18, 2019
De Commissie Bemesting Akkerbouw Vollegrondsgroenten (CBAV) organiseert op 28 november 2019 een Themamiddag Bemesting Akkerbouw in de Schakel, Oranjelaan 10 in Nijkerk...
Read More

NMI op tv in programma ‘Nederland Maakt Het’

oktober 20, 2019
Het RTL-Z programma "Nederland Maakt Het' heeft samen met NMI een item gemaakt over het praktijkgerichte onderzoek dat NMI samen...
Read More

Verbeteren benutting fosfaat in veenweiden

oktober 19, 2019
Verbeteren benutting fosfaat in veenweiden-V-focus september 2019
Read More

Uitnodiging Voederbietendemo’s

oktober 1, 2019
Graag nodigen wij u uit voor een van onze voederbietendemo’s op 2 en/of 22 oktober a..s. Voederbieten in het melkveerantsoen...
Read More

Vraag naar circulaire meststoffen in elke regio

september 30, 2019
Vraag naar circulaire meststoffen in elke regio, maar de slaagkans neemt toe als ze op maat gemaakt worden NMI is...
Read More

Verbeteren benutting fosfaat in veenweiden

september 28, 2019
Uit metingen aan negen veenweidepercelen in de polder Groot Wilnis-Vinkeveen bleek dat het gras gemiddeld voldoende fosfor (P) bevatte voor...
Read More

Soil sensors for sustainable soil monitoring in the Netherlands

september 24, 2019
At the Dutch soil summit of 11 September 2019, the Ministry of Agriculture, Nature and Food Quality and Wageningen-UR presented...
Read More
1 11 12 13 14 15 17
Contact NMI

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met NMI