Actueel

Een duurzaam bodembeheer volgt de bodemkwaliteit

maart 1, 2014
Duurzaam bodembeheer staat of valt met het kwantificeren van de natuurlijke bodemvruchtbaarheid. Op basis van recent wetenschappelijk onderzoek is een...
Read More

Biochar: climate saving soils

december 16, 2013
Op dinsdag 10 december j.l. is in Groningen het slotsymposium gehouden van het Interreg-project “Biochar: climate saving soils”. NMI heeft...
Read More

Bemestingsadvies asperge moet ‘een beetje’ opgepoetst

mei 26, 2013
Het bemestingsadvies voor asperge staat ter dis­cussie. Het is gebaseerd op oude wijsheden. Zijn die heden ten dage nog steeds...
Read More

Het OxiTop® meetsysteem

juni 15, 2010
Het OxiTop® meetsysteem1 ten behoeve van gestandaardiseerde bepaling van de respiratiesnelheid en N-mineralisatiesnelheid van organische stof in reststoffen, composten en...
Read More

Naar een betrouwbare schatting van de chemische beschikbaar­heid van fosfaat in de bodem

november 3, 2009
Om eutrofiering van oppervlaktewater te beperken is minimalisatie van uit- en afspoeling van fosfaat in de bodem geboden. Het nauw­keurig...
Read More

Bodemkwaliteit: het draait om organische stof

maart 21, 2004
De organischestofgehalten op bouw­land zijn de afgelopen decennia flink teruggelopen. Met steeds minder dierlijke mest komt ook het maïsland in...
Read More
1 11 12 13
Contact NMI

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met NMI