Ontwikkeling KringloopWijzer Bodem

Met de KringloopWijzer Bodem worden aan melkveehouders praktische adviezen gegeven voor verbetering van het bodembeheer. Er is aandacht voor de bodemkwaliteit, opbrengst en bemesting, en duurzaamheid. Uitgangspunt voor de KringloopWijzer Bodem zijn de bedrijfseigen data zoals die in de centrale database van de KringloopWijzer beschikbaar zijn. Een meer uitgebreide praktijktest zowel inhoudelijk als technisch is gewenst voordat het adviesinstrument op grote schaal beschikbaar komt.