Uitnodiging themamiddag: Meer maatwerk met stikstofbemesting en gewasmanagement op melkveebedrijven

Datum: 9 januari 13.30-16.00 uur
Locatie DSV, Landgoed Zelder 1, 6599 EG

In Noord-Limburg is een groep melkveehouders aan de slag in een waardenetwerk met praktische (bewezen) maatregelen om de nitraatuitspoeling te verminderen om zo te voldoen aan het 50 mg NO3/l criterium. De afgelopen 2 jaar zijn acties uitgevoerd op het gebied van bodem- en gewasmanagement gericht op een hoge N-benutting en een lage N-uitspoeling. De grootste uitdaging betreft daarbij de teelt van mais. Gedurende beide jaren zijn allerlei metingen uitgevoerd in zomer en herfst om te laten zien of de acties effect sorteren.

Op deze middag informeren we u over de behaalde resultaten en wat het voor de ondernemers heeft opgeleverd. U bent van harte welkom.

Downlaod hier de uitnodiging/programma