Mais en gras: in vruchtwisseling of continuteelt

Tijdens de jaarlijkse themamiddag van de Commissie Bemesting Grasland en Voedergewassen (CBGV) op 6 februari 2020 staan de verschillende aspecten van mais en gras in vruchtwisseling of continu telen centraal. Er zijn veel vragen en beelden over wat een goede aanpak is en wat daarvan de conquenties voor onder andere bemesting en productie zal zijn.

Wim Bussink van het NMI zal aan deze themadag een bijdrage leveren. Meer informatie over dit onderwerp vindt u op de website van de Verantwoorde Veehouderij.

Bekijk hier het volledige programma van de themamiddag.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Wim Bussink, email wim.bussink@nmi-agro.nl, tel. 06 2903 7096