Strategische samenwerking NMI met HLB

Eind vorig jaar is het Nutriënten Management Instituut (NMI B.V.) een strategische samenwerking aangegaan met de HLB-groep. Een mooie kans om een nog bredere én praktische invulling te geven aan een duurzame landbouw. NMI en HLB zijn hierin complementair. NMI ontwikkelt toepasbare kennis over bodem, bemesting, circulaire meststoffen en landbouwkundig handelen in relatie tot gewasopbrengsten, waterkwaliteit en natuurontwikkeling. HLB ontwikkelt toepasbare kennis op het gebied van plant- en bodemgezondheid en is gespecialiseerd in ziekten, plagen en onkruiden in de open teelten. HLB en NMI combineren beide onderzoek, diagnose en advies en hebben een schat aan data en praktische kennis.

U kunt ook in de toekomst op ons bouwen, zoals u van ons gewend bent!