Maatregelen op de kaart: Kansrijke landbouwmaatregelen per perceel voor schoner grond- en oppervlaktewater

De kwaliteit van het grond- en oppervlaktewater in Nederland is de afgelopen decennia weliswaar verbeterd, maar is op veel plekken nog niet op orde. De landbouwsector lanceerde daarom in 2017 een lijst met vrijwillige maatregelen om uitspoeling van meststoffen tegen te gaan. Om het nemen van maatregelen makkelijker te maken is een kaart ontwikkeld die voor elk landbouwperceel in Nederland aangeeft welke vrijwillige maatregelen kansrijk zijn. Deze maatregelenkaart is voor iedereen beschikbaar en wordt in 2020 verder doorontwikkeld. De kaart biedt een basis om met verschillende partijen te werken aan een betere waterkwaliteit.

Lees hier het in H2O verschenen artikel verder.

Start hier de door NMI in samenwerking met WEnR, Deltares, KWR, RIVM en Boerenverstand ontwikkelde applicatie en bekijk hier de tweet met betrekking tot de maatregelenkaart.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Debby van Rotterdam, e-mail debby.vanrotterdam@nmi-agro.nl, tel. 06 2517 9329