NMI op tv in programma ‘Nederland Maakt Het’

Het RTL-Z programma “Nederland Maakt Het’ heeft samen met NMI een item gemaakt over het praktijkgerichte onderzoek dat NMI samen met boeren doet gericht op een verduurzaming van de akkerbouw. Dit betekent een optimalisatie van bodembeheer en bemesting op een manier waarbij optimale gewasopbrengsten met een goede kwaliteit worden gecombineerd met behoud van bodemkwaliteit en minimale verliezen naar het milieu. Kringlooplandbouw in optima forma, dus!

{youtube}www.youtube.com/watch?v=3tR4SGLvKdk{/youtube}

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Romke Postma, e-mail romke.postma@nmi-agro.nl, tel. 06 4602 0776Geef een antwoord