Landbouw Collectief biedt minister Schouten voorstel aan voor stikstofreductie

Minder eiwit in het voer, extra weidegang en mest aanlengen met water. Met dat plan wil het Landbouw Collectief de stikstofcrisis oplossen. Verder moet er een fonds komen om de kosten op te vangen, meldt het collectief. In totaal is daarvoor 2,9 miljard euro voor de komende vijf jaar nodig.
De dertien boerenorganisaties die het Landbouw Collectief vormen, hebben dit voorstel woensdag aangeboden aan het kabinet. De boeren komen met oplossingen die volgens hen praktisch uitvoerbaar zijn en snel tot resultaat leiden. De drie technische maatregelen zijn naar verhouding niet duur, maar kosten wel geld.

Lees dit Nieuwe Oogst-artikel hier verder

Voor meer informatie over dit onderwerp kunt u contact opnemen met NMI-collega Wim Bussink, e-mail wim.bussink@nmi-agro.nl, tel. 06 2903 7096