Themamiddag Bemesting Akkerbouw CBAV 2019

De Commissie Bemesting Akkerbouw Vollegrondsgroenten (CBAV) organiseert op 28 november 2019 een Themamiddag Bemesting Akkerbouw in de Schakel, Oranjelaan 10 in Nijkerk van 13:00-17:00.

De landbouw wordt geconfronteerd met diverse beleidsuitdagingen. Hierbij gaat het om kringlopen sluiten, duurzaam bodembeheer, verminderen broeikasgasemissies en koolstofopslag en grond- en oppervlakte waterkwaliteit. Wat deze beleidsuitdagingen betekenen voor de praktische uitvoering van bodembeheer en bemesting in de akkerbouw staat centraal op deze themamiddag.

U kunt zich nu aanmelden op http://bemestingakkerbouw.oanevents.com.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Romke Postma, e-mail romke.postma@nmi-agro.nl, tel. 06 4602 0776