Mest in de maïsrij; kan het ook anders?

Men is volop bezig met het toedienen van mest aan maïsland.  Nu kan dat nog op verschillende manieren. Vanaf 2021 moet mest direct in de rij geplaatst worden op alle zand- en lössgronden. De animo voor mesttoediening in de rij is nog niet al te groot (Boerderij van 9 april). Daar kan ik wel inkomen. Met dit april-weer kan het allemaal prima. Onder natte omstandigheden is het lastiger. Dan is het moeilijk om de bodemstructuur goed te houden (minstens zo belangrijk als bemesting). Een slechte bodemstructuur kan veel opbrengst kosten en betekent dus ook een slechte benutting van nutriënten en een hogere uitspoeling. Los daarvan is er onzekerheid over de precieze eisen aan mesttoediening in de rij en of de maatregel blijvend is en ook geldt na 2021. Verder is mestplaatsing in de rij een stuk duurder.

Waarvoor is de maatregel bedoeld? Het moet leiden tot minder nitraatuitspoeling. De gedachte is dat plaatsing in de rij tot een hogere benutting kan leiden en daarmee minder risico op uitspoeling geeft. Op zich klopt dat. Kan het ook anders? Maïsbemesting beneden het huidige advies van 180-Nmin op een niveau van 140-Nmin is ook een uitstekende maatregel om aan de nitraatnorm te voldoen zonder dat het echt opbrengst kost (hooguit 2%). Ruwweg betekent dat in combinatie met de nalevering uit het vanggewas 30 kg N in de rij en 30-35 m3 mest per ha (zie themadag bemesting 2018). De werkzame N-gift komt dan op zo’n 110 kg N per ha, wat overeen komt met de gebruiksnorm voor het zuidelijk zand- en lössgebied. Een NMI-project bij veehouders in Limburg liet zien dat ook in het zeer droge jaar 2018 bemesten op 140-Nmin werkt. De hoeveelheid Nmin bleef beneden de 50 kg N/ ha. Oké, het zijn maar een paar bedrijven, maar toch geeft het aan dat er met krap bemesten ook mogelijkheden zijn om aan de norm te voldoen.

Ik zou zeggen: laat de ondernemer zelf kiezen welke maatregel hij kiest om aan de nitraatdoelstelling te voldoen in plaats van met nog meer voorschriften te komen. Als er dan vrees is dat doelstellingen niet gehaald worden kun je altijd nog steekproeven uitvoeren op basis van Nmin bemonstering in het najaar. Kortom er zijn meer wegen die leiden naar het realiseren van lage nitraatgehalten onder maïsland dan verplicht maïs in de rij plaatsen.

Wim BussinkGeef een antwoord