Kansenkaart

De grondgebonden landbouw kent vele uitdagingen en steeds meer veehouders ervaren daarin tegenstrijdige boodschappen. Zo moet de sector meer uit minder halen en de uit- en afspoeling van nutriënten naar het water en de verliezen van ammoniak verminderen. Tegelijkertijd is er een groeiende vraag naar meer weidegang, meer vogels, meer kruiden, meer koolstofopslag, meer waterberging en een betere bodemkwaliteit. En dat alles binnen de harde randvoorwaarde dat er voldoende geld verdiend moet worden om het bedrijf draaiend te houden op dure landbouwgrond.

In 2018 is in V-focus een aantal artikelen verschenen van de hand van Frank Verhoeven en Gerard Ros

Lees hier de Kansenkaart over waterkwaliteit

Lees hier de Kansenkaart over agrobiodiversiteit

Lees hier de Kansenkaart over het klimaat

Lees hier de Kansenkaart over 1.0 slimme combinaties

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Gerard Ros, e-mail gerard.ros@nmi-agro.nl, tel. 06 2951 3812Geef een antwoord