Succesvolle 1e editie van het European Sustainable Nutrient Initiative (ESNI)

Onderzoek en innovatie zijn van cruciaal belang voor de bevordering van recycling van nutriënten als een essentieel onderdeel van de circulaire economie. De ESNI-conferentie (European Sustainable Nutrient Initiative) liet zien hoe het EU-onderzoek werkt aan bewustwording van de voordelen van recycling en hergebruik van nutriënten. Het sluiten van nutriëntenkringlopen kan helpen bij het ontwikkelen van een efficiënter en duurzamer productiesysteem voor voedsel en diervoeders en het milieu beschermen. Onder de paraplu van Biorefine Cluster Europe, een netwerk van projecten die zich bezighouden met biobased herstelvraagstukken, bundelden zes EU-projecten gefinancierd door de H2020 en de INTERREG V B NWE-onderzoeks- en innovatieprogramma’s hun krachten om deze conferentie te organiseren. Ongeveer 150 onderzoekers, boeren, beleidsmakers, vertegenwoordigers van het bedrijfsleven en andere belanghebbenden kwamen samen om informatie over hergebruik van nutriënten te bespreken en te delen tijdens de eerste editie van deze conferentie, die op 22 januari in Brussel plaatsvond.

Lees verder

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Laura van Schöll, e-mail laura.vanscholl@nmi-agro.nl, tel. 06 5200 2193Geef een antwoord