Waardenetwerk melkveehouders

In januari is NMI een nieuw waardenetwerk gestart in de Provincie Limburg: ‘Meer maatwerk met stikstofbemesting en gewasmanagement op melkveebedrijven’. Het doel van het waardenetwerk is om de uitspoeling van nitraat terug te dringen tot onder de norm van 50 mg nitraat per liter. Op melkveebedrijven zijn er een aantal situaties met een groter risico op uitspoeling van nitraat richting het grondwater. Dat is in het vroege voorjaar wanneer de opname capaciteit van gras nog laag is. Ook bij veel neerslag is er een verhoogd risico op af- en uitspoeling van nutriënten. Het toepassen van veel weidegang geeft risico op verliezen door de uitspoeling van nitraat uit urineplekken. De vraag is dan wanneer stoppen met weidegang in het najaar? Bij de teelt van mais kan veel nitraat achterblijven in het bodemprofiel. De uitdaging is hoe is dit te voorkomen en hoe kan het management worden aangepast.

NMI gaat samen met 11 melkveehouders in studiegroep verband maatregelen toepassen die de risico’s op uitspoeling verlagen. De maatregelen die de melkveehouders bereid zijn te nemen worden vervolgens  gemonitord. Daartoe wordt onder andere het nitraatgehalte gemeten. De monitoringgegevens worden gebruikt als onderbouwing naar de veehouders én naar de provincie Limburg om te laten zien dat goede landbouwpraktijk samen gaat met het voldoen aan de Kader Richtlijn Water (KRW).

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Wim Bussink, e-mail wim.bussink@nmi-agro.nl, tel. 06 2903 7096

 Geef een antwoord