Waterkwaliteit Natura 2000-gebieden Wieden & Weerribben

In opdracht van Provincie Overijssel werkt NMI met Witteveen+Bos en een aantal andere partijen aan de verbetering van de waterkwaliteit van de Natura 2000-gebieden ‘De Wieden’ en ‘De Weerribben’. Dit is het ecologisch meest waardevolle laagveengebied van noordwest Europa. Andere partners in het project zijn Onderzoekcentrum B-WARE, de Universiteit van Amsterdam en Dactylis. De projectleiding wordt verzorgd door Witteveen+Bos. De rol van NMI is vooral gericht op het kwantificeren van de P-emissie uit de landbouw en de wijze waarop die kan worden verlaagd.

Lees verder

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Romke Postma, e-mail romke.postma@nmi-agro.nl, tel. 06 4602 0776Geef een antwoord