Enquête project ReNu2Farm

Het Project ReNu2Farm richt zich op het sluiten van de nutriëntenkringloop door productie van meststoffen op basis van herwonnen nutriënten. Het is essentieel dat het eindproduct voldoet aan de eisen van de landbouwpraktijk.

In deze enquête staan de agrarisch ondernemers centraal! We willen graag meer zicht krijgen op de eisen die ondernemers stellen aan circulaire meststoffen uit herwonnen nutriënten.

Download hier de enquêteGeef een antwoord