Duurzaam bodemgebruik op Brabantse zandgronden

De landbouwpraktijk op de zuidoostelijke zandgronden heeft geleid tot hoge nitraatgehalten in grondwater en hoge fosfaattoestanden in de bodem. Het mestbeleid wordt daarom steeds verder aangescherpt, wat ten koste kan gaan van gewasopbrengsten en het organische stof-gehalte in de bodem. Vandaar de vraag: is het mogelijk landbouwkun-dige en milieukundige doelen te verenigen?

Lees hier het in Bodem (december 2014) verschenen artikel verder

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Romke Postma, e-mail romke.postma@nmi-agro.nl, tel. 06 4602 0776Geef een antwoord