Naar een nieuw P-bemestingsadvies in de akkerbouw: aardappelen

NMI heeft samen met PPO-AGV een studie uitgevoerd om een nieuw fosfaatbemestingsadvies voor de akkerbouw te ontwikkelen, in eerste instantie voor aardappelen. In 2013 zijn op diverse grondsoorten en in diverse regio’s op 58 praktijkpercelen van 22 bedrijven eenvoudige fosfaatproeven met 4 P-bemestingsniveaus (0, 40, 80 en 120 kg P2O5/ha) in enkelvoud aangelegd.

De gronden zijn gedetailleerd onderzocht op de fosfaatbeschikbaarheid. De resultaten van deze experimenten bevestigen de resultaten van eerder onderzoek.

Lees verder of bekijk hier de uitgebrachte poster met betrekking tot dit project

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Wim Bussink, e-mail wim.bussink@nmi-agro.nl, tel.  06 2903 7096Geef een antwoord