Een conceptueel kader voor aanbevelingen voor duurzame meststoffen: een casestudie voor asperges

Tijdens het 13e ESA congres van 25 – 29 augustus 2014 in Debrecen (Hongarije) heeft Laura van Schöll een lezing gegeven over bovengenoemd onderwerp.

Robuuste, betrouwbare en algemeen toepasbare methoden om de toevoer van voedingsstoffen in de bodem te kwantificeren zijn momenteel niet beschikbaar. Daarom hebben we een raamwerk ontwikkeld voor het aanbodpotentieel van de bodem met de begrippen intensiteit, hoeveelheid en buffering. Intensiteit is de hoeveelheid direct beschikbare voedingsstoffen in de bodemoplossing, hoeveelheid is de hoeveelheid die potentieel beschikbaar is, en buffering weerspiegelt het vermogen van de bodem om de concentratie in bodemoplossing tijdens het groeiseizoen te behouden.

Conclusies
Het conceptuele kader laat zien dat bemestingsaanbevelingen kunnen worden geoptimaliseerd door zowel de opname van gewassen als de natuurlijke nutriëntenaanvoer in de bodem te kwantificeren met mogelijk minder uitspoelingsverliezen.

Lees hier het hele artikel (in het Engels)

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Laura van Schöll, e-mail laura.vanschöll@nmi-agro.nl, tel. 06 5200 2193Geef een antwoord