Naar een betrouwbare schatting van de chemische beschikbaar­heid van fosfaat in de bodem

Om eutrofiering van oppervlaktewater te beperken is minimalisatie van uit- en afspoeling van fosfaat in de bodem geboden. Het nauw­keurig vaststellen van de beschikbaarheid van fosfaat (P) in de bodem is dan ook van groot belang om agrarische- en milieudoelstellingen te kunnen integreren. Met de huidige methodieken is dit echter niet goed mogelijk. vanuit de bodemchemische processen die de beschik­baarheid van P in de bodem bepalen is daarom een nieuwe methodiek afgeleid.

Lees hier het in Bodem (oktober 2009) verschenen artikel verder

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Debby van Rotterdam, e-mail debby.vanrotterdam@nmi-agro.nl, tel. 06 2517 9329Geef een antwoord