Actueel

Europees Parlement stemt in met nieuwe Meststoffenverordening

januari 26, 2019
Het Europese Parlement heeft ingestemd met het voorstel voor een nieuwe EU-Meststoffenverordening. Daarmee worden naast de minerale meststoffen binnenkort ook...
Read More

Voederbieten demo dagen

november 1, 2018
Op 4 en 26 oktober heeft het NMI in samenwerking met Agruniek Rijnvallei, New Bussinesses Agrifood, de Nederlandse Jagersvereniging 2...
Read More

Waterkwaliteit Natura 2000-gebieden Wieden & Weerribben

juni 29, 2018
In opdracht van Provincie Overijssel werkt NMI met Witteveen+Bos en een aantal andere partijen aan de verbetering van de waterkwaliteit...
Read More

Waardenetwerk melkveehouders

april 24, 2018
In januari is NMI een nieuw waardenetwerk gestart in de Provincie Limburg: ‘Meer maatwerk met stikstofbemesting en gewasmanagement op melkveebedrijven’....
Read More

Stikstofgift onnodig in eerste jaar asperge

januari 22, 2018
Het NMI raadt aan om te kiezen voor bodemverbeteraars met veel organische stof en weinig werkzame nutriënten, zoals gft- en...
Read More

Duurzaam hergebruik van organische reststromen als bodemverbeteraar

november 30, 2017
Organische reststromen zijn te gebruiken als grondstof voor de Biobased Economy, voor energiedoeleinden én als grondstof voor bodemverbeteraars die kunnen...
Read More

Meststoffen voor actief bodemleven

oktober 1, 2016
Een verkeerd gebruik van kunstmest kan goede landbouwgrond verzuren en dat kan funest zijn voor bodemorganismen. Maar kunstmest kan het...
Read More

Volg T-som voor de keuze van moment bemesten

februari 26, 2015
Lees hier een in Boederij Vandaag verschenen artikeltje over dit onderwerp.  
Read More

Naar een nieuw P-bemestingsadvies in de akkerbouw: aardappelen

september 30, 2014
NMI heeft samen met PPO-AGV een studie uitgevoerd om een nieuw fosfaatbemestingsadvies voor de akkerbouw te ontwikkelen, in eerste instantie...
Read More

Bemestingsadvies asperges

mei 30, 2014
Het bemestingsadvies voor asperges moet "een beetje" opgepoetst worden concludeert het NMI. Lees hier een in Groenten & Fruit verschenen...
Read More

Biochar: climate saving soils

december 16, 2013
Op dinsdag 10 december j.l. is in Groningen het slotsymposium gehouden van het Interreg-project “Biochar: climate saving soils”. NMI heeft...
Read More

Bemestingsadvies asperge moet ‘een beetje’ opgepoetst

mei 26, 2013
Het bemestingsadvies voor asperge staat ter dis­cussie. Het is gebaseerd op oude wijsheden. Zijn die heden ten dage nog steeds...
Read More

Het OxiTop® meetsysteem

juni 15, 2010
Het OxiTop® meetsysteem1 ten behoeve van gestandaardiseerde bepaling van de respiratiesnelheid en N-mineralisatiesnelheid van organische stof in reststoffen, composten en...
Read More

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met NMI