Actueel

Themamiddag Bemesting Akkerbouw CBAV 2019

november 18, 2019
De Commissie Bemesting Akkerbouw Vollegrondsgroenten (CBAV) organiseert op 28 november 2019 een Themamiddag Bemesting Akkerbouw in de Schakel, Oranjelaan 10 in Nijkerk...
Read More

NMI op tv in programma ‘Nederland Maakt Het’

oktober 20, 2019
Het RTL-Z programma "Nederland Maakt Het' heeft samen met NMI een item gemaakt over het praktijkgerichte onderzoek dat NMI samen...
Read More

Uitnodiging Voederbietendemo’s

oktober 1, 2019
Graag nodigen wij u uit voor een van onze voederbietendemo’s op 2 en/of 22 oktober a..s. Voederbieten in het melkveerantsoen...
Read More

Verbeteren benutting fosfaat in veenweiden

september 28, 2019
Uit metingen aan negen veenweidepercelen in de polder Groot Wilnis-Vinkeveen bleek dat het gras gemiddeld voldoende fosfor (P) bevatte voor...
Read More

Soil sensors for sustainable soil monitoring in the Netherlands

september 24, 2019
At the Dutch soil summit of 11 September 2019, the Ministry of Agriculture, Nature and Food Quality and Wageningen-UR presented...
Read More

Bodemsensoren

september 1, 2019
Dit is een belangrijke stap voor de bodem en voor Nederland, want bij de realisatie van Nederlandse maatschappelijke opgaven voor...
Read More

Nieuwe rekentool organische stof voor Milieukeurtelers

augustus 4, 2019
Er is een nieuwe rekentool beschikbaar voor de open teelten, waarmee de organische stofbalans kan worden berekend. De tool is...
Read More

Waardenetwerk Limburg

juli 24, 2019
In het Waardenetwerk in Limburg is de doelstelling om op 10 melkveehouderijbedrijven het nitraatgehalte in het grondwater onder de 50...
Read More

Organische stof: de moeite waard voor waterbeheer?

juli 17, 2019
Zijn investeringen in bodemorganische stof de moeite waard voor een waterbeheerder? In schrale zandgronden heeft organische stof een gunstige werking...
Read More

Wachten op geschikte bodemtemperatuur voor mesttoediening kost opbrengst!

mei 26, 2019
Elk jaar is de vraag: wanneer bemesten? Voor dierlijke mest geldt: start met bemesten zodra de draagkracht van de grond...
Read More

Fosfaatuitspoeling op zandgronden

mei 9, 2019
Meer dan de helft van de Nederlandse landbouwgronden is verzadigd met fosfaat (P) en heeft daardoor een verhoogd risico op...
Read More

Organische stof: de moeite waard voor waterbeheer?

mei 4, 2019
Bodemorganische stof staat volop in de belangstelling als een mogelijkheid om effecten van klimaatverandering op het watersysteem te bufferen. Vanuit...
Read More

Europees Parlement stemt in met nieuwe Meststoffenverordening

januari 26, 2019
Het Europese Parlement heeft ingestemd met het voorstel voor een nieuwe EU-Meststoffenverordening. Daarmee worden naast de minerale meststoffen binnenkort ook...
Read More

Voederbieten demo dagen

november 1, 2018
Op 4 en 26 oktober heeft het NMI in samenwerking met Agruniek Rijnvallei, New Bussinesses Agrifood, de Nederlandse Jagersvereniging 2...
Read More

Waterkwaliteit Natura 2000-gebieden Wieden & Weerribben

juni 29, 2018
In opdracht van Provincie Overijssel werkt NMI met Witteveen+Bos en een aantal andere partijen aan de verbetering van de waterkwaliteit...
Read More

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met NMI