Actueel

Is de bodem echt bereikt? Deel 2

november 10, 2020
Mogelijke oorzaken van een negatieve blik op de landbouwbodem De Nederlandse bodem ligt onder het vergrootglas en allerlei deskundigen waarschuwen...
Read More

Webinar Hergebruik reststoffen als meststoffen

november 9, 2020
Op dinsdag 10 november zullen Romke Postma en Imke Harms een webinar verzorgen voor de IFS (International Fertilizer Society) met...
Read More

Is de bodem echt bereikt?

november 3, 2020
Een (her)evaluatie van de kwaliteit van de Nederlandse landbouwbodem Een duurzaam beheerde en gezonde bodem is van onschatbare waarde. Vitale...
Read More

Nieuwsbrief oktober 2020

oktober 15, 2020
Lees hier onze nieuwsbrief van oktober 2020 Inhoudsopgave nieuwsbrief oktober 2020: Ervaringen en resultaten 10 jaar na de herinrichting van...
Read More

Levende bodem Brabant

oktober 8, 2020
Binnen het project ‘Levende bodem Brabant’ voert NMI N-min metingen uit op verschillende demo velden. Zo ook op het perceel...
Read More

Roeghoorn: ervaringen en resultaten 10 jaar na de herinrichting van het beekdal Oostervoortschediep

september 16, 2020
Al tien jaar wordt een experiment uitgevoerd naar het effect van verschillende inrichtings- en beheermaatregelen op de natuurontwikkeling van voormalige...
Read More

Tijdig bekalken; vergeet het niet

september 14, 2020
Kent u de pH van uw gras- en maispercelen? Het najaar is een prima moment om de pH van percelen...
Read More

Meststoffen in kringlooplandbouw

september 8, 2020
Bij kringlooplandbouw wordt gestreefd naar een inzet van meststoffen die zoveel mogelijk gebaseerd zijn op herwonnen nutriënten (circulaire meststoffen). Voor...
Read More

Demodag Marcel Michels

september 7, 2020
Woensdag 9 september zal NMI één van de sprekers zijn op de demodag bij Marcel Michels in Hilvarenbeek. Dirk zal...
Read More

Nitraatmetingen op praktijkpercelen

augustus 17, 2020
De uitdaging voor de landbouwsector is het verder terugdringen van de stikstofbelasting van grond- en oppervlaktewater om de waterkwaliteitsnormen te...
Read More

Duurzaam sluiten van kringlopen?

augustus 17, 2020
Circulaire landbouw is volhoudbaar als aan- en afvoer van nutriënten goed op elkaar zijn afgestemd en de bodemkwaliteit wordt gehandhaafd...
Read More

Aandacht voor bemesting levert beter gras in nazomer

juli 14, 2020
Namens de Commissie Bemesting Grasland en Voedergewassen geeft Wim Bussink advies voor de bemesting van de overige snedes gras.
Read More

Een casestudie naar agrarisch maatwerk voor schoon oppervlaktewater

juli 13, 2020
Uit analyse blijkt dat een aanzienlijke inspanning nodig is om de P-belasting vanuit de landbouw te verlagen tot onder de...
Read More

Leve(n)de bodem Brabant

juli 13, 2020
NMI is betrokken bij het project Leve(n)de bodem Brabant waarin zij op 6 demobedrijven op verschillende grondsoorten Nmin metingen uitvoert....
Read More

Vacature projectmanager Bodem en Nutriënten

juni 18, 2020
Binnen NMI is op dit moment een vacature voor een projectmanager Bodem en Nutriënten. Wil je zelfstandig werken in een...
Read More
Contact NMI

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met NMI