Actueel

Nieuwsbrief februari 2024

februari 27, 2024
Onze nieuwsbrief is weer verschenen! Inhoudsopgave: Natte percelen noodzaken melkveehouders tot schipperen met drijfmes Elf bodemvragen over de gevolgen van...
Read More

Pilot stikstofbenutting Roerdomptocht

februari 27, 2024
Individueel advies helpt de boer stikstofbenutting te optimaliseren In het project Roerdomptocht wordt samen met agrarisch ondernemers de stikstofbenutting op...
Read More

Elf bodemvragen over de gevolgen van een kletsnatte herfst

februari 27, 2024
Het is overduidelijk dat najaar 2023 akkerbouwers hoofdpijn bezorgde. Maar wat zijn de gevolgen voor 2024? En wat kan je...
Read More

BedrijfsBodemWaterPlan: risico’s inventariseren en advies voor waterkwaliteit

februari 27, 2024
Waterschappen zoeken in samenwerking met telers naar maatregelen die de waterkwaliteit effectief verbeteren. Omdat de beste keuzes in die maatregelen...
Read More

DYNA: Dynamisch Nutriënten Advies

februari 27, 2024
Samen met ZLTO en AgroCares presenteert NMI een nieuwe innovatieve module als uitbreiding van het BedrijfsBodemWaterPlan (BBWP) voor duurzame landbouw:...
Read More

Natte percelen noodzaken melkveehouders tot schipperen met drijfmest

februari 26, 2024
De weersomstandigheden en daarmee de draagkracht van vrijwel al het grasland zijn verre van optimaal voor het toedienen van drijfmest....
Read More

Nattigheid: geduld nodig op gras- en maisland

februari 17, 2024
De nattigheid maakt veel gras– en maisland niet alleen nog onbegaanbaar, maar zorgt ook voor het wegvloeien van veel mineralen....
Read More

Draagkracht en T-som bepalend voor bemesting in het voorjaar

februari 12, 2024
Bij natte omstandigheden is het advies te wachten met toedienen van dierlijke mest totdat de draagkracht voldoende is om netjes...
Read More

Tweede workshop uitbreiding BBWP richt op stikstof en OBI

februari 6, 2024
Maandag 29 januari vond de tweede workshop plaats over de uitbreiding van het BedrijfsBodemWaterPlan tot de brede monitor ecosysteemdiensten. Deze...
Read More

Sensorisch Landschap fase 1

januari 30, 2024
In de eerste fase van het project Sensorisch Landschap zijn eDNA analyses (environmental DNA) getest op 140 graslandpercelen. De uitkomsten...
Read More

Nieuwsbrief januari 2024

januari 24, 2024
Lees hier onze nieuwsbrief van januari 2024 Inhoudsopgave Denk mee over het BedrijfsBodemWaterPlan Presentatie over Guidance document voor  EU-bemestingsproducten Naar...
Read More

Denk mee over het BedrijfsBodemWaterPlan

januari 22, 2024
          Ben je geïnteresseerd in maatregelen op het gebied van bodem en water? Wil je ons...
Read More

Minder emissie, meer biogas

januari 15, 2024
Door mest aan te zuren zijn ammoniakemissiereducties van meer dan 50 procent haalbaar. Aanzuren met makkelijk afbreekbaar organisch materiaal in...
Read More

Nieuwsbrief december 2023

december 20, 2023
Lees hier onze nieuwsbrief van december 2023 Inhoudsopgave: NMI verricht studie naar uitbreiding EU verordening bemestingsproducten Verhandelen van verwerkte mest...
Read More

Verhandelen van verwerkte mest als EU meststof is stapje dichterbij

december 13, 2023
De mogelijkheid om verwerkte mest als een EU bemestingsproduct binnnen Europa te kunnen verhandelen is weer een stapje dichterbij gekomen....
Read More
Contact NMI

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met NMI