DYNA: Dynamisch Nutriënten Advies

Samen met ZLTO en AgroCares presenteert NMI een nieuwe innovatieve module als uitbreiding van het BedrijfsBodemWaterPlan (BBWP) voor duurzame landbouw: DYNA (Dynamisch Nutriënten Advies). Een tool die helpt om de stikstofmineralisatie van bodem en meststoffen te bepalen. Een beter nutriëntenmanagement is een win-win voor natuur en de boer: minder nutriëntenverlies is positief voor de natuur en het bespaart ook bemestingskosten voor de boer.

Wat heeft DYNA allemaal in huis?

  1. Perceelsspecifiek en actuele berekeningen: DYNA berekent de mineralisatie van stikstof (N) op perceelsniveau vanaf de start van het groeiseizoen en geeft ook een verwachting van mineralisatie voor de komende 2 weken. Deze berekening is gebaseerd op de actuele weersverwachting, bodemgegevens en gewaseigenschappen.
  2. Verhoging van stikstofbenutting: DYNA helpt boeren en adviseurs op het juiste moment de geschikte hoeveelheid nutriënten toe te dienen. Zo benut de agrarisch ondernemer stikstof en andere  nutriënten effectiever en efficiënter.
  3. API-integratie: DYNA is vanaf april voor iedereen beschikbaar om in een eigen applicatie te integreren. Het rekenhart is dan beschikbaar als endpoint in de NMI API.
  4. Gebruiksvriendelijk: DYNA komt daarnaast ook beschikbaar via de NMI Portal ,  zodat iedereen de tool eenvoudig en gratis kan uitproberen net als het Bedrijfs Bodem Water Plan (BBWP), de Open Bodem Index (OBI) en andere tools van NMI.
  5. Testen in de praktijk: DYNA wordt begin april getest bij boeren en adviseurs in samenwerking met ZLTO. Zo zorgen we ervoor dat DYNA nog beter aansluit op de behoefte van de gebruikers in de praktijk. Wil je hier aan meedoen? Neem dan contact op met Tessa van der Voort, e-mail tessa.vandervoort@nmi-agro.nl

 

 

Het project ontvangt financiering uit het Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling: ‘Europa investeert in zijn platteland’.

 

 

Wil je meer weten over de ontwikkeling of gebruik van DYNA? Neem dan contact op met Kees van den Dool, e-mail kees.vandendool@nmi-agro.nlGeef een antwoord