Actueel

Acht mythes rondom organische stof

maart 20, 2020
Meer organische stof in de bodem lijkt overal goed voor te zijn. Het houdt beter water vast, verhoogd de gewasopbrengst,...
Read More

Onderzoek naar oorzaken oeverafkalving

maart 18, 2020
In opdracht van alle waterschappen met veenweiden in hun beheergebied, met als initiatiefnemer Amstel, Gooi en Vecht, onderzoekt adviesbureau NMI...
Read More

Offensief tegen afkalving oevers West-Nederland

maart 4, 2020
NMI-Agro onderzoekt in opdracht van diverse waterschappen in West-Nederland de oorzaken voor de afkalving van oevers, vooral in veenweidegebieden. Dit...
Read More

Meten is weten … een nieuwe uitdaging voor de bodem?

februari 25, 2020
Bodemkwaliteit is in. Vitale bodems zijn namelijk van belang voor het leveren van een groot aantal ecosysteemdiensten voor agrariërs, waterbeheerders...
Read More

Nitraatnorm haalbaar op Noord-Limburgse melkveebedrijven

februari 19, 2020
Met scherp bemesten en secuur management is het mogelijk om op gras- en maïsland onder de nitraatnorm te blijven. Dat...
Read More

Strategische samenwerking NMI met HLB

januari 31, 2020
Eind vorig jaar is het Nutriënten Management Instituut (NMI B.V.) een strategische samenwerking aangegaan met de HLB-groep. Een mooie kans...
Read More

Waardenetwerk presenteert resultaten

januari 29, 2020
In het kader van de subsidie regeling ‘Waardenetwerken’ van de Provincie Limburg heeft NMI 2 jaar 10 melkveehouders in noord...
Read More

Mais en gras: in vruchtwisseling of continuteelt

januari 15, 2020
Tijdens de jaarlijkse themamiddag van de Commissie Bemesting Grasland en Voedergewassen (CBGV) op 6 februari 2020 staan de verschillende aspecten...
Read More

Ontwikkeling KringloopWijzer Bodem

januari 13, 2020
Met de KringloopWijzer Bodem worden aan melkveehouders praktische adviezen gegeven voor verbetering van het bodembeheer. Er is aandacht voor de...
Read More

Maatregelen op de kaart: Kansrijke landbouwmaatregelen per perceel voor schoner grond- en oppervlaktewater

januari 13, 2020
De kwaliteit van het grond- en oppervlaktewater in Nederland is de afgelopen decennia weliswaar verbeterd, maar is op veel plekken...
Read More

Uitnodiging themamiddag: Meer maatwerk met stikstofbemesting en gewasmanagement op melkveebedrijven

januari 6, 2020
In Noord-Limburg is een groep melkveehouders aan de slag in een waardenetwerk met praktische (bewezen) maatregelen om de nitraatuitspoeling te...
Read More

Project helpt melkveehouders nitraatnorm te halen

december 10, 2019
Op de mais- en graslandpercelen van tien Noord-Limburgse melkveehouders zijn de afgelopen twee jaar maatregelen toegepast om de nitraatuitspoeling naar...
Read More

Symposium Bodem en Natuur

december 3, 2019
Bekijk hier de uitnodiging van Van Hal Larenstein voor het symposium Bodem en Natuur, waaraan Romke Postma van het NMI...
Read More

Verslag voederbietendemo

december 1, 2019
Op 22 oktober j.l. heeft het NMI in samenwerking met Agruniek Rijnvallei, New Bussinesses Agrifood en de Nederlandse Jagersvereniging een demomiddag...
Read More

Landbouw Collectief biedt minister Schouten voorstel aan voor stikstofreductie

november 20, 2019
Minder eiwit in het voer, extra weidegang en mest aanlengen met water. Met dat plan wil het Landbouw Collectief de...
Read More

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met NMI