Actueel

Actuele T-som

februari 6, 2023
Voor een maaisnede ligt het optimale moment veelal tussen Tsom 350 en 400 voor een hoge stikstofbenutting. Op basis van...
Read More

Uitnodiging Stakeholderbijeenkomst Interreg-project ReNu2Farm

januari 18, 2023
Het NWE Interreg-project “ReNu2Farm; Nutrient Recycling-from pilot production to farms and fields” is gestart in 2018 en eindigt begin 2023....
Read More

Met biologisch aanzuren mest minder ammoniak en minder broeikasgassen en meer groen gas

december 23, 2022
            De melkveehouderij moet de grootste bijdrage leveren aan het fors verminderen van de uitstoot...
Read More

Nieuwsbrief december 2022

december 20, 2022
Onze nieuwsbrief is weer verschenen! Inhoudsopgave Een goed idee voor ammoniakreductie en dan? NMI draagt bij aan koolstoflandbouw projecten in Nederland...
Read More

NMI en AgroCares winnen klimaat en landbouw innovatie prijs met methode voor bodem koolstof bepalingen

december 20, 2022
Een innovatie van Nederlandse bodem heeft de internationale Grants4Tech Carbon Challenge van Bayer (https://grants4tech.bayer.com) gewonnen. Het Nutriënten Management Instituut (NMI)...
Read More

Duurzaam Agrarisch Waterbeheer Boermarke Zeijen

december 6, 2022
Optimaal waterbeheer is van belang voor boer en natuur. Debby van Rotterdam van NMI heeft onderzoek gedaan naar hoe data...
Read More

Maatwerk binnen zoneringsaanpak biedt boeren toekomstperspectief

november 29, 2022
De Nederlandse landbouw staat voor een aantal urgente maatschappelijke opgaven. Om de agrarische sector duurzaam perspectief te geven is in...
Read More

CBAV-Webinar: kosten en milieu sparen door hogere stikstofefficiëntie, wat zijn de opties?

november 29, 2022
De Commissie Bemesting Akkerbouw Vollegrondsgroenten (CBAV) organiseert 15 december 2022 een webinar rond de stikstof. In het webinar gaat het...
Read More

Wat vindt men in de tuinbouw van herwonnen meststoffen?

november 9, 2022
Werkt u in de tuinbouwsector als teler of kweker, of als leverancier of producent van meststoffen of substraten, dan zijn...
Read More

Wat vindt men in de recreatiesector van herwonnen meststoffen?

november 8, 2022
Gebruikt u (kunst)meststoffen voor andere doeleinden dan landbouw, zoals bij tuinieren, sportveldenbeheer of aanleg en/of onderhoud van openbaar groen? Dan...
Read More

Nieuwsbrief oktober 2022

oktober 11, 2022
Lees hier onze nieuwsbrief van oktober 2022        
Read More

Nieuwe EU-verordening Bemestingsproducten van kracht

oktober 4, 2022
De nieuwe EU-verordening Bemestingsproducten EU 2019/1009 is sinds 16 juli 2022 van toepassing. Hiermee wordt het op de markt brengen...
Read More

Eindpunt dierlijke bijproducten en ReNure voor mestverwerkingsproducten

oktober 4, 2022
Compost, digestaat en assen op basis van mest worden binnenkort niet meer beschouwd als dierlijk bijproduct, mits ze zijn gehygiëniseerd....
Read More

Onderzoek naar het effect van verlaagde fosfaatgebruiksruimte op de organische-stofvoorziening op klei

augustus 2, 2022
Door invoering van de nieuwe, gecombineerde fosfaatindicator om de fosfaattoestand van de bodem vast te stellen, daalt op een groot...
Read More

Praktijkdag bodem en nutriëntenkringlopen

augustus 2, 2022
Op 20 september a.s. zal een praktijkdag worden georganiseerd vanuit het project Leve(n)de Bodem Brabant. Zet deze datum alvast in...
Read More
Contact NMI

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met NMI