Boer krijgt met nieuwe tool grip op ecosysteemdiensten

Boerenclub ZLTO, agritechbedrijf AgroCares en adviesbureau NMI ontwikkelen samen een tool die ecosysteemdiensten van de boer inzichtelijk maakt. Dat vormt de basis om boeren voor hun ecosysteemdiensten te belonen. De Monitor Ecosysteem Diensten heeft als doel om complexe uitdagingen op boerenland, zoals klimaatadaptatie, waterkwaliteit, bodemleven, biodiversiteit en landschap, om te zetten in simpel advies op maat. Veel boeren en tuinders zijn gemotiveerd een bijdrage te leveren, maar missen het inzicht hoe verschillende maatregelen op boerenland in elkaar grijpen en wat het effect ervan is. Deze monitor helpt om de bijdrage die boeren leveren aan te tonen en borgen, zodat deze in de toekomst beloond kunnen worden.

Lees hier het hele persbericht van 31 mei 2023

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Tessa van der Voort, tel. 4226 5790, e-mail tessa.vandervoort@nmi-agro.nlGeef een antwoord