Goede verdeling drijfmest over percelen steeds crucialer

Welke gevolgen heeft het wegvallen van de derogatie voor de toediening van drijfmest? “In veel gevallen is de drijfmest dan al vóór de zomer volledig toegediend”, zegt Wim Bussink van het Nutriënten Management Instituut. “Netjes bemesten en goed verdelen over de percelen is noodzakelijk.”

Lees hier het artikel verschenen in “Zaad & Voer” en op de website van Barenbrug Holland verder

Voor meer informatie kunt u terecht bij Wim Bussink, e-mail wim.bussink@nmi-agro.nlGeef een antwoord