Hoe beperken we samen oeverafkalving in de Krimpenerwaard?

Met veel betrokken partners (agrariërs, de provincie Zuid-Holland, Zuid-Hollands Landschap, Wageningen Universiteit, NMI, Staatsbosbeheer, Natuurbeheercollectief Krimpenerwaard en het hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard) zijn afspraken gemaakt hoe we oeverafkalving samen gaan aanpakken binnen het Natuurnetwerk Nederland. Dat doen we door het waterpeil na inrichting veel geleidelijker te verhogen. En door te zaaien; zo heeft de oevervegetatie de tijd om zich goed te wortelen en kan de grond beter vasthouden. Bij het afplaggen houden we meer rekening met de huidige en toekomstige waterlijn. En bij het beheer van het waterpeil letten we het hele jaar door op dat de grond niet te nat en niet te droog wordt.

Lees verder

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Debby van Rotterdam, e-mail debby.vanrotterdam@nmi-agro.nl, tel. 06 2517 9329Geef een antwoord