Nieuwsbrief juni 2023

De NMI-nieuwsbrief van juni is verschenen

Inhoudsopgave
• Beter bemesten met nitraatmetingen
• Gebiedsanalyse hotspots en effectieve landbouwmaatregelen Waterschap Rivierenland
• Hoe beperken we samen oeverafkalving in de Krimpenerwaard?
• Nitraatuitspoeling in bos in Limburg
• Mestwetgeving en de kwaliteit van grond- en oppervlaktewater
• Boer krijgt met nieuwe tool grip op ecosysteemdiensten
• Zijn smartphone apps nuttig voor waterkwaliteit?Geef een antwoord