Zijn smartphone apps nuttig voor waterkwaliteit?

Sinds de start in 2017 tekende de Deltares Nitraat App reeds 33.000 metingen op. Deze smartphone app is ontwikkeld om agrariërs in staat te stellen nitraatverliezen naar grond- en oppervlaktewater te detecteren. Inmiddels meet de app ook zoutconcentraties en bodem N-mineraal gehaltes. Hoe werkt dit?

De Nitraat App is in 2017 ontwikkeld om agrariërs in staat te stellen om zelf nitraatconcentraties te meten in grond-, drain- of slootwater op hun bedrijf. Het doel is om de nitraatverliezen naar grond- en oppervlaktewater te verminderen door meer inzicht in de relatie tussen verschillende landbouwpraktijken en de waterkwaliteit.

Lees hier het in Bodem (mei 2023) verschenen artikel verder

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Debby van Rotterdam. e-mail debby.vanrotterdam@nmi-agro.nl, tel. 06 2517 9329Geef een antwoord