Landbouw met perspectief voor milieu en boer

Een helder toekomstperspectief voor boeren in 2040. Dát is de inzet van het Nationaal Programma Landelijk Gebied (NPLG). Het vormgeven van deze complexe ruimtelijke puzzel houdt ons land al lange tijd in een wurggreep. De auteurs van dit artikel, allen verbonden aan Wageningen University & Research (WUR), schetsen een aanpak die perspectief biedt voor milieu én boer. Zij bepleiten een kansrijke koers om alle belangrijke milieuproblemen binnen onze landbouw integraal aan te pakken, met oog voor een gezonde economische toekomst van de sector.

Lees hier het in Milieu (juni 2023) verschenen artikel verder en lees hier een artikel, verschenen in Bionieuws van 16 juni 2023, over hetzelfde essay

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Gerard Ros, e-mail gerard.ros@nmi-agro.nlGeef een antwoord