Inzet van sensoren voor evaluatie bodemkwaliteit BLN

Duurzaam bodembeheer vereist integrale aandacht voor de fysische, chemische en biologisch bodemkwaliteit. Binnen de PPS Beter Bodem Beheer is hiervoor een integrale systematiek ontwikkeld om landbouwbodems te meten én de kwaliteit ervan te beoordelen. Omdat veel bodemmetingen kostbaar zijn, biedt de inzet van bodemsensoren perspectief. Dit rapport beschrijft een kleinschalige evaluatie van de inzet van sensoren om chemische, fysische en biologische parameters te meten, gebruik makend van data uit het Bedrijvennetwerk Bodemmetingen. Sensoren bieden veel potentie om bodemkenmerken voor de BLN meetbaar te maken.

Auteur(s): Gerard H. Ros, Yuki Fujita, Janjo de Haan

Download hier het uitgebrachte rapport

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Gerard Ros, e-mail gerard.ros@nmi-agro.nl, tel. 06 2951 3812