Actueel

Makkelijk zoeken op de best passende meststof

juli 20, 2022
De online Databank Meststoffen is uitgebreid met een nieuwe functie. Er kan nu gezocht worden op ieder denkbaar gehalte aan...
Read More

Routes naar minder ammoniakemissie in veehouderij (update)

juli 12, 2022
De natuurkwaliteit moet gelijk blijven of verbeteren van Europa. Omdat te bereiken moet niet alleen de stikstofdepositie ( en dus...
Read More

Veranderingen in Europees meststoffenbeleid van belang voor de akkerbouw

juni 14, 2022
De komende tijd worden er op Europees niveau nogal wat veranderingen doorgevoerd op het gebied van de meststoffenwetgeving. Deze zullen...
Read More

Nieuwsbrief 2 – 2022

april 26, 2022
Onze nieuwsbrief is weer verschenen! Inhoudsopgave 5000ste organische stofbalans uitgerekend! Waterwijzer Natuur Introductie Janus den Toonder Demo mechanische onkruidbescherming voederbieten...
Read More

Bij mais geen mest op gescheurd meerjarig grasland

april 6, 2022
Meststoffen zijn duur. Dat vraagt om scherpe keuzes, waar en hoe zet ik mijn mest in en hoe vul ik...
Read More

Suikerrijke voederbiet terug op het menu

maart 30, 2022
In het tweede deel van de vorige eeuw leek de voederbiet geheel uit het bouwplan te verdwijnen. Maar doordat er...
Read More

24 maart kennisbijeenkomst en afsluiting Innovatie Biodiversiteit Veenkoloniën

maart 21, 2022
Op 24 maart 2022 zal de slotbijeenkomst van het project ‘Samenwerking voor Biodiversiteit Veenkoloniën’ plaatsvinden. Deze bijeenkomst wordt georganiseerd door ANOG en...
Read More

Nieuwsbrief maart 2022

maart 15, 2022
Onze nieuwsbrief is weer verschenen! Inhoudsopgave  Circulaire meststoffen als alternatief voor kunstmeststoffen Biostimulanten in de Nederlandse meststoffenwet Databank Meststoffen NMI...
Read More

Boeren gaan hun kunstmest missen

maart 15, 2022
Door de oorlog in Oekraïne en de hoge tarieven voor aardgas, zijn de kunstmestprijzen ongekend hoog. Dat is reden tot...
Read More

Circulaire meststoffen als alternatief voor kunstmeststoffen

maart 15, 2022
Met het begin van het groeiseizoen merken de boeren direct de impact van de hoge energieprijzen. De prijzen van stikstofkunstmest,...
Read More

De bodem doorgrond

maart 11, 2022
Om de kwaliteit van landbouwbodems te behouden en de bodem zo te beheren dat doelen voor klimaat, biodiversiteit en waterkwaliteit...
Read More

Bemest op z’n Best; omdenken over mest

maart 2, 2022
De overheid zet de komende jaren fors in op het terugdringen van ammoniakemissie. Tegen deze achtergrond is het programma Bemest...
Read More

Databank Meststoffen vernieuwd en nu online

februari 28, 2022
VAA Data Works en NMI hebben gezamenlijk een vernieuwde Databank Meststoffen ontwikkeld, een online-applicatie met een groot aantal meststoffen waarvan...
Read More

Met duurzaam bodembeheer naar een gezond watersysteem: bouwstenen voor een integrale bodemstrategie

januari 11, 2022
Intensief landgebruik heeft belangrijke ecosysteemdiensten van de bodem aangetast. Dit is nadelig voor de beschikbaarheid en kwaliteit van grond- en...
Read More

Nieuwe tool: wanneer welke organische stof aanvoeren?

januari 6, 2022
Ondernemers kunnen op meerdere manieren organische stof aanvoeren naar landbouwgronden om de bodemkwaliteit op peil te houden of te verbeteren....
Read More
1 3 4 5 6 7 15
Contact NMI

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met NMI