BedrijfsBodemWaterPlan: risico’s inventariseren en advies voor waterkwaliteit

Waterschappen zoeken in samenwerking met telers naar maatregelen die de waterkwaliteit effectief verbeteren. Omdat de beste keuzes in die maatregelen sterk verschillen van plaats tot plaats, is een bedrijfsgerichte aanpak veel effectiever dan generieke maatregelen. Op de Nationale Bodemtop 2024 ging een workshop over de mogelijkheden die het BedrijfsBodemWaterPlan (BBWP) heeft als hulpmiddel voor telers.

Doelgericht sturen op waterkwaliteit werkt beter bij het verbeteren van de waterkwaliteit in gebieden, stelt Tessa van der Voort van het Nutriënten Management Instituut (NMI). De diversiteit aan grondsoorten en teelten is zo groot dat het meer zin heeft om op basis van een BBWP de risico’s op emissies onder de loep te nemen en op basis van die risico’s en de mogelijkheden die een bedrijf heeft een advies op te stellen.

Lees hier het op de website van TopBodem verschenen artikel verder

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Tessa van der Voort, e-mail tessa.vandervoort@nmi-agro.nl, tel. 4226 5790Geef een antwoord