Hoe verder met ReNure?

Nog steeds is er veel aandacht voor de mogelijke implementatie van ReNure.  Een plan om de ReNure-producten te mogen gebruiken boven de 170 kgN gebruiksnorm voor dierlijke  mest wordt al jaren vooruitgeschoven. Het NMI heeft, vanuit het NWE interreg ReNu2Cycle,  gepleit voor een snelle implementatie van het gebruik van  ReNure-producten, en wordt daarin gesteund door  meerdere onafhankelijke EU-onderzoeksprojecten. De afgelopen week gaf de  Europese Commissie hierover  verschillende boodschappen af. Vanuit DG ENV werd gesteld dat er nog twijfels zijn rondom de inzet van ReNure-producten als kunstmestvervanger die weggenomen  moeten worden. Tegelijkertijd berichtte minister Adema dat de Europese Commissie streeft naar een  versnelde toelating van ReNure-producten, zodra er een concreet plan van aanpak is.

Lees verder

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Laura van Schöll, e-mail laura.vanscholl@nmi-agro.nl, tel. 06 5200 2193Geef een antwoord