Minder mest naar maïs voor meer gras

Goed maïs telen kan met 30-35 m3 mest per ha, in combinatie met 30-35 kg N per ha in de rij en de N-nalevering uit het vanggewas. Door deze beperkte mestgift blijft er meer stikstof uit mest beschikbaar voor grasland. Dat betekent meer gras en hogere eiwitgehalten in gras.

De maïsbemesting is dit jaar een uitdaging. De percelen blijven lang nat en de vanggewassen zijn vaak nog niet ingewerkt. Tegelijk is er op de bedrijven minder mest beschikbaar voor de bemesting door de afbouw van de derogatie. Wat betekent dit voor de maïsbemesting en de voederwinning uit gras en maïs?

Lees dit artikel verder op de website Bemestingsadvies van de Commissie Bemesting Grasland en Voedergewassen.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Wim Bussink, e-mail wim.bussink@nmi-agro.nl, tel.  2903 7096Geef een antwoord