BedrijfsBodemWaterPlan (BBWP) biedt advies en inzicht in milieuprestaties agrariërs in Nederland

Het BedrijfsBodemWaterPlan (BBWP) geeft milieuadvies voor agronomische maatregelen die de bodemgezondheid op veld- en bedrijfsniveau verbeteren en nutriëntenverliezen naar grond- en oppervlaktewater minimaliseren. Dit is toegesneden op de omstandigheden en praktijken op het landbouwbedrijf. Het integreert regionale milieudoelstellingen met veldrisicobeoordelingstechnieken en brengt mogelijkheden in kaart voor het implementeren van maatregelen die erop gericht zijn boeren te helpen bij het bereiken van de gewenste agronomische en ecologische doelen. Het BBWP is al in meerdere provincies in Nederland ingezet. In dit blog bespreken we de meest gebruikte maatregelen en hun milieueffecten, afgeleid van meer dan 100 maatregelen die in de afgelopen drie jaar zijn genomen door 833 boerenbedrijven. Dit is al bijna 2% van alle bedrijven in Nederland.

Lees verder

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Tessa van der Voort, e-mail tessa.vandervoort@nmi-agro.nlGeef een antwoord